16.1 – Atomare nukleoners bindingsenergi

 ​​ ​​​​ Nettoenergien der frigives ved en nuklear reaktion, er forskellen mellem produkternes bindingsenergier og bindingsenergierne af reaktanterne:

 

 

 ​​ ​​​​ I eksemplet med tripel-alfa-processen, er bindingsenergien af en helium-kerne 6,824 · 1014​​ joules (J) per kilogram (kg) helium, og bindingsenergien for den dannede​​ 12C-kerne er 7,402 · 1014. Mængden af energi der bliver frigivet ved at fusionere 1 kg helium-kerner til carbon, er dermed givet ved:

 

 

 

 

 ​​ ​​​​ Denne frigivelse af nettoenergi viser, at helium er et godt nukleart brændstof, som det også fremgår af figur 16.7.

 

 ​​ ​​​​ Hvad med fusion af jern til tungere grundstoffer? Fordi jern er ved toppen af bindingsenergikurven, vil produkterne af jern-forbrænding have mindre bindingsenergi, end de oprindelige reaktanter. At gå fra jern til tungere grundstoffer, betyder at man bevæger sig ned af bindingsenergikurven i figur 16.7, så nettoenergien vil derfor være​​ negativ. I stedet for at frigive energi, så forbruger fusion af jern energi.