12.1 – Parallakse og afstand

 ​​ ​​​​ Parallaksen for en stjerne (p), er omvendt proportional med dens afstand (d); når en værdi bliver større, bliver den anden værdi mindre:

 

 ​​​​  ​​​​ ​​ eller ​​​​  ​​ ​​​​ 

 

 ​​​​ Hvis vinklen ved spidsen af en​​ trekant er 1 buesekund, og bunden af trekanten er 1 AU, er længden af trekanten 206.265 AU. Denne afstand, der svarer til​​ 3,09×1016​​ meter, eller 3,26 lysår, er en parsec. Forholdet mellem afstand målt i parsec og parallaksen målt i buesekunder, er illustreret i figur 12.3. Når vi ved at en stjerne med en parallakse på 1 buesekund har en afstand på 1 pc, kan vi omdanne den omvendte proportionalitet mellem afstand og parallakse til en ligning:

 

 

eller

 

 

 

 ​​ ​​​​ Antag, at parallaksen for en stjerne, måles til 0,5 buesekunder. Nu kan afstanden findes ved:

 

 

 ​​ ​​​​ Tilsvarende, er en stjerne med en målt parallakse på 0,01 buesekunder, placeret i en afstand på​​ 1/0,01​​ = 100 pc.

 ​​ ​​​​ Den stjerne der er tættest på Jorden (med undtagelse af Solen), er Proxima Centauri. Proxima Centauri, ligger i en afstand af 4,22 lysår og er et svagtlysende medlem af et system med tre stjerner, kaldet Alpha Centauri. Hvad er denne stjernes parallakse? Først omdanner vi afstanden til parsec:

 

 

Så:

 

 

 ​​ ​​​​ Selv den stjerne der er nærmest Solen, har kun​​ en parallakse på omkring​​ 3/4​​ buesekunder.