10.2 – Tidevandskræfterne på månerne

 ​​ ​​​​ Husk fra kapitel 3, at tidevandskræfterne mellem en planet og dens måner, afhænger af masserne på planeten og månen, og på størrelsen af månen divideret med kvadratroden af​​ afstanden mellem dem:

 

 

 ​​​​ Vi kan bruge denne ligning, til at sammenligne tidevandskræfterne mellem Jupiter og to af dens måner opstilles et forhold. For Europa og Io:

 

 

 

 

efter at have udlignet konstanterne​​ 2G×MJupiter, og anvende​​ MIo=8,9×1022 kg,​​ MEuropa=4,8×1022 kg,​​ RIo=1.820 km​​ og​​ REuropa=1.560 km, og afstandsværdierne i​​ Matematiske værktøjer 10.1,​​ dIo=422.000 km​​ og​​ dEuropa=671.000 km, har vi:

 

 

 ​​ ​​​​ Denne sammenligning viser, at tidevandskræfterne der virker på Io, er meget stærkere end dem der virker på Europa.