A8.1 – IAU 2006 resolutioner: ”Definition af en planet i Solsystemet” og ”Pluto”

Resolutioner

Resolution 5 er den principelle definition for IAUs (International Astronomical Union) anvendelse af ”planet” og relaterede termer. Resolution 6 opretter, til IAUs brug, en ny klasse af objekter, for hvilke Pluto er prototypen. IAU vil opstille en proces til navngivning af disse objekter.

Resolution 5: Definition af en planet i Solsystemet

Moderne observationen, ændrer vores forståelse af planetariske systemer, og det er vigtigt, at vores nomenklatur for objekter, afspejler vores nuværende forståelse. Dette gælder især betegnelsen ”planeter”. Ordet ”planet”, beskrev oprindeligt ”vandrere”, der kun var kendt som bevægende lys på himlen. Nylige opdagelser fører os til at skabe en ny definition, som vi kan oprette ved hjælp af de aktuelt tilgængelige videnskabelige oplysninger.

IAU beslutter derfor, at planeter og andre objekter, undtagen satellitter, i vores Solsystem, skal defineres i tre forskellige kategorier på følgende måde (se figur A8.1):

(1) En ”planet” er et himmelsk objekt der:

  1. Er i kredsløb omkring Solen
  2. Har tilstrækkelig masse til dens selvtyngde kan ophæve stive objektkræfter, så det antager en hydrostatisk (næsten rund) form, og
  3. Har ryddet området omkring dets kredsløb

(2) En ”dværgplanet” er et himmelsk objekt der:

  1. Er i kredsløb omkring Solen
  2. Har tilstrækkelig masse til dens selvtyngde kan ophæve de stive objektkræfter, så det antager en hydrostatisk (næsten rund) form,
  3. Ikke har ryddet området omkring dets kredsløb, og
  4. Ikke er en satellit

(3) Alle andre objekter, undtagen satellitter, der kredser omkring Solen, skal kollektivt henvises til som ”små Solsystem objekter”.

Resolution 6: Pluto

IAU beslutter yderligere:

Pluto er en ”dværgplanet” ved ovenstående definition, og bliver anerkendt som prototypen for en ny kategori af objekter ud over Neptuns bane.

Figur A8.1 – Solsystemets planeter og dværgplaneter.