A2.3 – Enheder og værdier

 

Tabel A2.3 – Enheder og værdier

 

Kvantitet

Grundenhed

Værdier

Længde

meter (m)

Solens radius (RB) = 6,9551 ∙ 108​​ m

Astronomisk enhed (AU) = 1,49598 ∙ 1011​​ m

1 AU = 149.598.000 km

Lysår (ly) = 9,4605 ∙ 1015​​ m

1 ly = 6,324 ∙ 104​​ AU

1 parsec (pc) = 3,262 ly = 3,0857 ∙ 1016​​ m

 

Volumen

kubikmeter (m3)

1 m3​​ = 1.000 liter

Masse

kilogram (kg)

1 kg = 1.000 gram

Jordens masse (MM) = 5,9726​​ ∙ 1024​​ kg

Solens masse (RB) = 1,9885​​ ∙ 1030​​ kg

 

Tid

sekunder (s)

1 time (t) = 60 minutter (min) = 3.600 s

Soldag (fra middag til middag) = 86.400 s

Siderisk dag (Jordens rotationsperiode) = 86.164,1 s

Tropisk år (forårsjævndøgn til forårsjævndøgn) = 365,24219 dage = 3,15569​​ ∙ 107​​ s

Siderisk år = 365,25636 dage = 3,1558 ∙ 107​​ s

 

Hastighed

meter/sekund (m/s)

1 km/s = 1.000 m/s = 3.600 km/t

c​​ = 2,99792​​ ∙ 108​​ m/s = 299,792 km/s

 

Acceleration

meter/sekund2​​ (m/s2)

g​​ = tyngdeaccelerationen på Jorden = 9,81 m/s2

Energi

joule (J)

1 J = 1 kg∙m2/s2

1 megaton = 4,18 ∙ 1015​​ J

 

Effekt

watt (W)

1 W = 1 J/s

Solens luminositet (LB) = 3,828​​ ∙ 1026​​ W

 

Kraft

newton (N)

1 N = 1 kg∙m/s2

Tryk

newton/meter2​​ (N/m2)

Atmosfærisk tryk ved havoverfladen = 1,013​​ ∙ 105​​ N/m2​​ = 1.013 bar

Temperatur

kelvin (K)

Absolutte nulpunkt = 0 K = -273,15 ºC = -459,67 ºF

Kilde: Data fra Particle Data Group (http://pdg.lbl.gov)