9.8 – Resumé af kapitel 9

  • Uranus og Neptun blev opdaget med teleskop, i modsætning til alle de øvrige planeter, der har været kendt siden oldtiden. Kæmpeplaneterne kan opdeles i to klasser, der henviser til Jupiter og Saturn som gaskæmper og til Uranus og Neptun som iskæmper.
  • Kæmpeplaneterne er store og massive, men har mindre massefylder end de terrestriske planeter. Masserne på kæmpeplaneterne, er bestemt ud fra bevægelserne af deres måner og Newtons love. Jupiter og Saturn, består hovedsageligt af hydrogen og helium – en sammensætning svarende til Solen. Uranus og Neptun indeholder meget større mængder af forskelligt ”is”, som for eksempel vand, ammoniak og metan. Forskere kan kun observerer atmosfærer, ikke faste overflader på kæmpeplaneterne.
  • Jupiters og de andre kæmpeplaneters atmosfærer, har et større udvalg af temperaturer og tryk, end de terrestriske planeter, så flere former for flygtige stoffer kan kondensere og danne skyer. Skyerne på Jupiter og Saturn, er sammensat af forskellige former for iskrystaller, farvet af urenheder. Den mest fremtrædende atmosfæriske struktur, er den Store Røde Plet på Jupiters sydlige halvkugle.
  • Kraftig konvektion og Coriolis-effekten, driver vinde med høje hastigheder, i det øverste af atmosfærerne på kæmpeplaneterne. Vindhastighederne beregnes ved at måle positionerne af de enkelte skyer over tid. Rotationshastighederne for kæmpeplaneterne, findes ud fra periodiske udbrud af radiobølger, der genereres som planeternes magnetfelter roterer. I modsætning til de terrestriske planeter, er vejret på kæmpeplaneterne drevet af indre processer, snarere end af Solen.
  • Jupiter, Saturn og Neptun, har store indre varmekilder. På Jupiter og Saturn, er disse varmekilder stærke nok til, at disse to planeter afgiver mere energi end de modtager fra Solen. Uranus synes at have en lille eller ingen indre varmekilde. Det indre på alle kæmpeplaneterne er meget varmt og meget tæt.
  • Kæmpeplaneterne har enorme magnetosfærer, der udsender synkrotronstråling og interagerer med deres måner.
  • Kæmpeplaneterne, kan have foretaget store vandringer i deres baner, tidligt i Solsystemets historie.

Tilbage til kapiteloversigten