9.10 – Quiz, kapitel 9

Kapitel 9 - Verdner af væske og gas - Kæmpeplaneterne

Modsat planeterne i det indre Solsystem, var de fire planeter i det ydre Solsystem, i stand til at fange og bibeholde gasser og andre flygtige materialer for Solens protoplanetariske skive, og svulme til enorme størrelser og masser.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål som relaterer sig til din forståelse af kapitel 9. Spørgsmålene er enten rækkefølgespørgsmål, hvor du skal opstille svaret som den korrekte rækkefølge fra en liste, eller er spørgsmål hvor svaret skal angives som en eller flere muligheder. I spørgsmålstypen med flere valgmuligheder, er der ikke angivet om der er et eller flere korrekte svar til spørgsmålet. Du skal vælge den eller de svarmuligheder du mener er korrekt.

1 / 15

Følgende trin fører til konvektion i gasplaneternes atmosfærer. Efter a., placer b.- til f. i den rækkefølge de forekommer efter a.

Angiv svaret på formen a-b-c-...

2 / 15

Dybt inde i gasplaneterne er vand stadig en væske, selv om temperaturerne er tusindvis af grader over vands kogepunkt. Dette kan ske fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

3 / 15

Forestil dig, at du vil udlede radiussen af en planet i vore Solsystem mens den formørker en stjerne i baggrunden, og du ved at den relative hastighed mellem Jorden og planeten er 30 km/s. Hvis stjernen passerer gennem midten af planeten og forsvinder i 26 minutter i alt, hvad er så planetens radius?

Vælg den eller de muligheder der passer.

4 / 15

Neptuns eksistens blev forudsagt fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

5 / 15

Hvilken af kæmpeplaneterne har de mest ekstreme årstider?

Vælg den eller de muligheder der passer.

6 / 15

Kæmpeplaneternes magnetfelter...

Vælg den eller de muligheder der passer.

7 / 15

En formørkelse forekommer når...

Vælg den eller de muligheder der passer.

8 / 15

Formørkelser fastslår direkte en planets...

Vælg den eller de muligheder der passer.

9 / 15

Den kemiske sammensætning af Jupiter og Saturn, ligner mest den for...

Vælg den eller de muligheder der passer.

10 / 15

De individuelle skylag hos kæmpeplaneterne har forskellig sammensætning. Dette sker fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

11 / 15

Den store røde plet på Jupiter er...

Vælg den eller de muligheder der passer.

12 / 15

Uranus og Neptun adskiller sig fra Jupiter og Saturn fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

13 / 15

Hvad kan have forårsaget, at planeterne har migreret i Solsystemet?

Vælg den eller de muligheder der passer.

14 / 15

Zonale vinde på kæmpeplaneterne er stærkere end dem på de terrestriske planeter fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

15 / 15

En 'varm Jupiter', har fået dens navn på baggrund af det faktum, at...

Vælg den eller de muligheder der passer.

Your score is

The average score is 0%

Afslut