9. Verdner af væske og gas – Kæmpeplaneterne

Modsat planeterne i det indre Solsystem, var de fire planeter i det ydre Solsystem, i stand til at fange og bibeholde gasser og andre flygtige materialer for Solens protoplanetariske skive, og svulme til enorme størrelser og masser. Ved afslutningen af dette kapitel, vil du kunne:

  • Skelne kæmpeplaneterne fra hinanden, og fra de terrestriske planeter.
  • Beskrive atmosfæres for hver kæmpeplanet, og kunne sammenligne vejret på kæmpeplaneter, med vejret på Jorden.
  • Beskrive hvordan tyngdeenergi omdannes til termisk energi, og hvordan denne proces påvirker temperaturerne på kæmpeplaneterne.
  • Sammenligne det indre på kæmpeplaneterne, og forklare hvorfor de er forskellige.
  • Beskrive magnetosfæren for hver af kæmpeplaneterne.

9.1 – Kæmpeplaneterne – Fjerne verdner, anderledes verdner

9.2 – Hvordan er kæmpeplaneter forskellige fra terrestriske planeter

9.3 – Et kig til skyerne

9.4 – Vejret på kæmpeplaneterne

9.5 – Det indre af kæmpeplaneterne er varmt og massivt

9.6 – Kæmpeplaneterne er magnetiske kraftcentre

9.7 – Baggrund: Kæmpeplanetmigrering og det indre Solsystem

9.8 – Resumé af kapitel 9

9.10 – Quiz

Næste afsnit →