8.9 – Quiz, kapitel 8

Kapitel 8 - De terrestriske planeters atmosfærer

Objekterne der blev dannet i den indre del af den protoplanetariske skive omkring Solen, er relativt små, klippeplaneter, hvor en af dem er Jorden. En sammenligning af disse planeter – de terrestriske planeter – illustrerer de kræfter, som former en planet. Ved afslutningen af dette kapitel, vil du kunne se på et billede af en planet, og identificere hvilke geologiske strukturer der fremkom tidligt i planetens historie, og hvilke der fremkom senere.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål som relaterer sig til din forståelse af kapitel 8. Spørgsmålene er enten rækkefølgespørgsmål, hvor du skal opstille svaret som den korrekte rækkefølge fra en liste, eller er spørgsmål hvor svaret skal angives som en eller flere muligheder. I spørgsmålstypen med flere valgmuligheder, er der ikke angivet om der er et eller flere korrekte svar til spørgsmålet. Du skal vælge den eller de svarmuligheder du mener er korrekt.

1 / 15

Placer følgende trin i dannelsen og udviklingen af Jordens atmosfære i kronologisk rækkefølge:

a. Planter omdanner carbondioxid (CO2) til oxygen (O2)
b. Hydrogen og helium mostes fra atmosfæren
c. Vulkaner, kometer, og asteroider, øger mængden af flygtige stoffer
d. Hydrogen og helium indfanges fra den protoplanetariske skive
e. Oxygen gør det muligt for udviklingen af nye livsformer
f. Liv frigiver CO2 fra undergrunden til atmosfæren

Angiv svaret på formen a-b-c-...

2 / 15

På hvilken af disse planeter, er den atmosfæriske drivhuseffekt størst?

Vælg den eller de muligheder der passer.

3 / 15

Oxygenmolekylerne i Jordens atmosfære...

Vælg den eller de muligheder der passer.

4 / 15

Forskellen i klimate på Venus, Jorden, og Mars, forårsages primært af...

Vælg den eller de muligheder der passer.

5 / 15

De to ord vejr og klima...

Vælg den eller de muligheder der passer.

6 / 15

Lette molekyler har en tendens til at undslippe lettere fra en atmosfære, end tungere molekyler har fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

7 / 15

Venus er varm og Mars er kold, primært fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

8 / 15

Studiet af klima på andre planeter er vigtigt i forhold til at forstå Jordens klima, fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

9 / 15

Atmosfæren på Mars er ofte orange-rød fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

10 / 15

Nordlys er et resultat af...

Vælg den eller de muligheder der passer.

11 / 15

Ozonlaget beskytter livet på Jorden mod...

Vælg den eller de muligheder der passer.

12 / 15

Hadley-cirkulationen nedbrydes til zonale vinde af...

Vælg den eller de muligheder der passer.

13 / 15

_______ af drivhusgasmolekyler på virker en atmosfæres temperatur.

Vælg den eller de muligheder der passer.

14 / 15

Over de sidste 800.000 år, har Jordens temperatur nøje fulgt...

Vælg den eller de muligheder der passer.

15 / 15

Konvektion i _______ forårsager vejret på Jorden

Vælg den eller de muligheder der passer.

Your score is

The average score is 0%

Afslut