8.7 – Resumé af kapitel 8

  • Atmosfærerne udviklede sig over tid. Primære atmosfærer, består hovedsageligt af hydrogen og helium, der er indfanget fra den protoplanetariske skive. De terrestriske planeter, mistede deres primære atmosfærer, kort efter de blev dannet.
  • Sekundære atmosfærer, er skabt af vulkanske gasser, og fra flygtige stoffer opsamlet ved nedslag fra kometer. Planetariske objekter, kan have en tilstrækkelig masse, for at kunne fastholde deres atmosfære. Den atmosfæriske drivhuseffekt, forhindrer Jorden fra at fryse til, men har vendt atmosfæren på Venus til et inferno.
  • Fotosyntetiske bakterier og planteliv, er ansvarlig for oxygenet i Jordens atmosfære. Temperatur og tryk falder med højden i troposfærerne på Venus, Jorden og Mars; Jordens magnetosfære, beskytter planeten mod solvinden.
  • Venus har en tyk og varm kuldioxidatmosfære. Mars har en tynd og kold kuldioxidatmosfære. Månens og Merkurs atmosfærer, er næsten ikkeeksisterende.
  • Astronomiske, geologiske og biologiske processer, kan føre til store ændringer i en planets klima. Undersøgelse af de terrestriske planeter, øger forskernes viden om Jordens fortid, nutid og fremtid. Mennesker ændrer Jordens atmosfære hurtigere end disse naturlige processer.
  • Mars og Venus kunne have været beboelige tidligt i Solsystemets historie, men nu er det kun Jorden der har flydende vand.

Tilbage til kapiteloversigten →