7.8 – Quiz, kapitel 7

Kapitel 7 - De terrestriske planeter og Jordens måne

De objekter, der er dannet i den indvendige del af protoplanetære skive omkring Solen. er relativt små, stenrige verdener, hvoraf den ene er Jorden. En sammenligning af disse verdener – de terrestriske planeter – illustrerer de kræfter, som skaber en planet. Ved afslutningen af dette kapitel, vil du kunne se på et billede af en planet, og identificere hvilke geologiske egenskaber, som opstod tidligt i planetens historie, og hvilke som opstod sent.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål som relaterer sig til din forståelse af kapitel 7. Spørgsmålene er enten rækkefølgespørgsmål, hvor du skal opstille svaret som den korrekte rækkefølge fra en liste, eller er spørgsmål hvor svaret skal angives som en eller flere muligheder. I spørgsmålstypen med flere valgmuligheder, er der ikke angivet om der er et eller flere korrekte svar til spørgsmålet. Du skal vælge den eller de svarmuligheder du mener er korrekt.

1 / 15

_______, _______, og _______ opbygger terrestriske planeters struktur, mens ______ nedbryder dem:

Vælg den eller de muligheder der passer.

2 / 15

Geologer kan bestemme den relative alder for strukturer på planeter, fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

3 / 15

Videnskabsfolk kan lære om terrestriske planeters indre fra...

Vælg den eller de muligheder der passer.

4 / 15

Jordens indre opvarmes af...

Vælg den eller de muligheder der passer.

5 / 15

Hvis et radioaktivt grundstof har en halveringstid på 10.000 år, hvor stor en andel af det er der tilbage af det i en sten, efter 40.000 år?

Vælg den eller de muligheder der passer.

6 / 15

Lavastrømme på Månen og Merkur har dannet store, glatte sletter. Vi ser ikke lignende strukturer på Jorden fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

7 / 15

Videnskabsfolk kender til Jordens magnetfelts historie fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

8 / 15

Antag at der forekommer et jordskælv på en imaginær planet. Videnskabsfolk på den anden side af planeten, måler primære bølger men ikke sekundære bølger, efter jordskælvet. Dette antyder at...

Vælg den eller de muligheder der passer.

9 / 15

Geologer kan fastslå den reelle alder for strukturer på en planet, ved hjælp af...

Vælg den eller de muligheder der passer.

10 / 15

Nedslag på terrestriske planeter og Månen...

Vælg den eller de muligheder der passer.

11 / 15

Jorden har et mindre antal kratere end Venus. Hvorfor?

Vælg den eller de muligheder der passer.

12 / 15

Videnskabsfolk mener, at Solsystemet gennemgik en periode med mange nedslag fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

13 / 15

Videnskabsfolk ved, at Jorden engang var helt flydende fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

14 / 15

Hvad er hovedårsagen til, at Jordens indre er flydende i dag?

Vælg den eller de muligheder der passer.

15 / 15

Mars har en diameter der er omtrent det halve af Jordens. Hvis det indre på disse planeter blev opvarmet af radioaktivt henfald, hvordan ville opvarmningen af Mars' indre være, sammenlignet med Jordens?

Vælg den eller de muligheder der passer.

Your score is

The average score is 0%

Afslut