7.7 – Resumé af kapitel 7

  • Komparativ planetologi, er nøglen til forståelsen af planeterne. Nedslag, vulkanisme, tektonisme og erosion, er ansvarlige for topografien på de terrestriske planeter.
  • Relative koncentrationer af nedslagskratere, afslører alderen på planetariske overflader. Radiometrisk datering, afslører alderen på klipper. Planeter der er beskyttet af atmosfærer, som Jorden og Venus, har færre små nedslagskratere.
  • Forskere bruger seismiske bølger, til at undersøge Jordens indre struktur. Månen blev sandsynligvis dannet, da en protoplanet på størrelse med Mars, kolliderede med Jorden. Både radioaktive henfald og tidevandsvirkninger, opvarmer Jordens indre. Jorden har et stærkt magnetfelt, mens Venus og Mars ikke har. Årsagen til denne forskel mellem de terrestriske planeter, er ukendt.
  • Teorien, der forklarer forandringerne i Jordens overflade, kaldes pladetektonik. Mens alle de terrestriske planeter viser tegn på tektoniske forstyrrelser, er det kun Jorden der har tektoniske plader. Glatte områder på Månen og Merkur, er gamle lavastrømme. Mens Venus har de fleste vulkaner, ligger de største bjerge i Solsystemet på Mars som vulkaner. Erosion nedslider overfladerne på Venus og Mars med vindens hjælp, og på Jordens overflade ved hjælp af vand og vind.
  • Mars har i dag, store mængder vandis i undergrunden og har engang haft flydende vand på overfladen. Venus kunne have haft et stort ocean af flydende vand i sin tidlige historie. Vandis eksisterer på Månen og sandsynligvis også på Merkur.
  • Jordens udvikling, kan være blevet påvirket af nedslag, som for eksempel nedslaget fra en asteroide for 65 millioner år siden, hvilket kan have ført til dinosaurernes udryddelse.

Tilbage til kapiteloversigten →