7. De terrestriske planeter og Jordens måne

De objekter, der er dannet i den indvendige del af protoplanetære skive omkring Solen. er relativt små, stenrige verdener, hvoraf den ene er Jorden. En sammenligning af disse verdener – de terrestriske planeter – illustrerer de kræfter, som skaber en planet. Ved afslutningen af dette kapitel, vil du kunne se på et billede af en planet, og identificere hvilke geologiske egenskaber, som opstod tidligt i planetens historie, og hvilke som opstod sent. Du vil også kunne:

  • Forklare de fire processers roller, som danner en terrestrisk planets overflade.
  • Forklare, hvordan en planets størrelse, masse, overfladetyngdekraft, densitet og afstand fra Solen, bidrager til dens geologiske egenskaber.
  • Identificere alderen på en planets overflade, ud fra koncentrationen af kratere.
  • Forklare, hvordan radiometrisk datering bruges til at måle klippers alder.
  • Identificere de geologiske beviser for vand på de terrestriske planeter.

7.1 – Fire hovedprocesser, former de indre planeter

7.2 – Nedslagskratere hjælper med at forme en planets udvikling

7.3 – Det indre af terrestriske planeter

7.4 – Tektonisme, vulkanisme og erosion

7.5 – Det geologiske bevis for vand

7.6 – Baggrund: Dinosaurernes udryddelse

7.7 – Resumé af kapitel 7

7.8 – Quiz

Næste afsnit →