6.8 – Quiz, kapitel 6

Kapitel 6 - Planetære systemers fødsel og udvikling

Solsystemet der indeholder planeten Jorden – vores eget Solsystem – er et umiskendeligt biprodukt af Solens fødsel. Opdagelsen af planetariske systemer omkring andre stjerner har vist, at Solsystemet ikke er enestående. De fysiske processer, der formede dets dannelse, medfører også dannelsen af andre planetsystemer.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål som relaterer sig til din forståelse af kapitel 6. Spørgsmålene er enten rækkefølgespørgsmål, hvor du skal opstille svaret som den korrekte rækkefølge fra en liste, eller er spørgsmål hvor svaret skal angives som en eller flere muligheder. I spørgsmålstypen med flere valgmuligheder, er der ikke angivet om der er et eller flere korrekte svar til spørgsmålet. Du skal vælge den eller de svarmuligheder du mener er korrekt.

1 / 14

Angiv følgende udsagn i den rækkefølge som passer med dannelsen af et planetsystem:

a. Tyngdekraften kollapser en sky af interstellar gas
b. En roterende skive dannes
c. Små objekter kolliderer og danner større objekter
d. En stjernevind 'starter' og blæser støv og gas væk
e. Primære atmosfærer dannes
f. Primære atmosfærer mistes
g. Sekundære atmosfærer dannes
h. Støvkorn 'klistrer' sammen på grund af statisk elektricitet

Angiv svaret på formen a-b-c-...

2 / 14

Hvis radiussen på et objekts kredsløb halveres og impulsmomentet bibeholdes, hvad skal der så ske med objektets hastighed?

Vælg den eller de muligheder der passer.

3 / 14

Modsat gasplaneter, dannes terrestriske planeter når...

Vælg den eller de muligheder der passer.

4 / 14

De terrestriske planeter og kæmpeplaneterne har forskellig sammensætning fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

5 / 14

Den spektroskopiske radialhastighedsmetode måler hovedsageligt...

Vælg den eller de muligheder der passer.

6 / 14

Skiveinstabiliteteskonceptet, blev udviklet for at løse det problem at...

Vælg den eller de muligheder der passer.

7 / 14

Fordi impulsmomentet bibeholdes, vil en skøjteløber der strækker armene ud under en rotation om sig selv...

Vælg den eller de muligheder der passer.

8 / 14

Klumper vokser til planetesimaler ved...

Vælg den eller de muligheder der passer.

9 / 14

Transitmetoden måler hovedsagligt...

Vælg den eller de muligheder der passer.

10 / 14

Hvis radiussen af et sfærisk objekt halveres, hvad skal der så ske med perioden, således at impulsmomentet bibeholdes?

Vælg den eller de muligheder der passer.

11 / 14

Størrelsen af et objekts impulsmoment, er ikke afhængig af...

Vælg den eller de muligheder der passer.

12 / 14

Planeterne i det indre Solsystem, består hovedsageligt af refraktoriske stoffer; planeterne i det ydre Solsystem, består hovedsageligt at flygtige stoffer. Denne forskel opstod fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

13 / 14

Retningen af rotationen i Solsystemets plan, blev bestemt af...

Vælg den eller de muligheder der passer.

14 / 14

En planet i 'den beboelige zone'...

Vælg den eller de muligheder der passer.

Your score is

The average score is 0%

Afslut