5.9 – Quiz, kapitel 5

Kapitel 5 - Astronomernes værktøjer

I det kapitel 4 lærte du, at elektromagnetisk stråling bærer på information om de fysiske og kemiske egenskaber, for fjerne planeter, stjerner og galakser. Disse data skal først indsamles og behandles, før de kan analyseres og omdannes til nyttig viden. I dette kapitel vil du lære om de værktøjer, astronomerne bruger, til at fange og granske disse oplysninger.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål som relaterer sig til din forståelse af kapitel 5. Spørgsmålene er enten rækkefølgespørgsmål, hvor du skal opstille svaret som den korrekte rækkefølge fra en liste, eller er spørgsmål hvor svaret skal angives som en eller flere muligheder. I spørgsmålstypen med flere valgmuligheder, er der ikke angivet om der er et eller flere korrekte svar til spørgsmålet. Du skal vælge den eller de svarmuligheder du mener er korrekt.

1 / 13

Du er vil gerne købe et teleskop online. Du finder to som er inden for dit budget. Det ene af disse har en blændeåbning på 20 cm, og det andet har en blændeåbning på 30 cm. Hvis blændeåbningen er den eneste forskel, hvilket teleskop skal du så vælge, og hvorfor?

Vælg den eller de muligheder der passer.

2 / 13

Hvilke af nedenstående strålinger, kan observeres fra Jordens overflade?

Vælg den eller de muligheder der passer.

3 / 13

De to Keck 10-meter teleskoper der står 85 meter fra hinanden, kan fungere som et optisk interferometer. Hvad er dets opløsning, når det observerer i det infrarøde område af spektret, ved en bølgelængde på 2 mikrometer?

Vælg den eller de muligheder der passer.

4 / 13

Rækker af radioteleskoper kan give meget bedre opløsninger, end enkeltstående radioteleskoper, fordi deres samarbejde er baseret på...

Vælg den eller de muligheder der passer.

5 / 13

Refraktion forårsages af...

Vælg den eller de muligheder der passer.

6 / 13

Et 4-meter teleskops lyssamlingsevne er _______ en den for et 2-meter teleskop.

Vælg den eller de muligheder der passer.

7 / 13

Den del af det menneskelige øje der fungere som detektor er...

Vælg den eller de muligheder der passer.

8 / 13

Kameraer der anvende adaptiv optik, giver billeder med højere rumlig opløsning, hovedsageligt fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

9 / 13

Fordelen ved et interferometer er...

Vælg den eller de muligheder der passer.

10 / 13

Vinkelopløsningen på et jordbaseret teleskop, er normalt fastlagt af...

Vælg den eller de muligheder der passer.

11 / 13

Et optisk gitter, er i stand til at sprede lyset ud til et spektrum af farver på grund af...

Vælg den eller de muligheder der passer.

12 / 13

Hvorfor installere astronomer teleskoper i fly?

Vælg den eller de muligheder der passer.

13 / 13

Hvis vi øgende kvanteeffektiviteten af det menneskelige øje, ville det...

Vælg den eller de muligheder der passer.

Your score is

The average score is 0%

Afslut