5. Astronomernes værktøjer

I det foregående kapitel lærte du, at elektromagnetisk stråling bærer på information om de fysiske og kemiske egenskaber, for fjerne planeter, stjerner og galakser. Disse data skal først indsamles og behandles, før de kan analyseres og omdannes til nyttig viden. I dette kapitel vil du lære om de værktøjer, astronomerne bruger, til at fange og granske disse oplysninger. Ved afslutningen af dette kapitel vil du kunne:

  • Sammenligne og vurdere de to hovedtyper af optiske teleskoper, og sammenfatte hvordan disse teleskoper udnytter lysets adfærd.
  • Beskrive, hvordan teleskoper af forskellige typer, indsamler strålingen over spændvidden af det elektromagnetiske spektrum.
  • Forklare fordelene og ulemperne ved jordbaserede teleskoper og teleskoper i kredsløb.
  • Opsummere, hvorfor rumfartøjer opsendes for at studere planeter og måner i vores Solsystem.
  • Forklare, hvordan partikelacceleratorer, neutrino- og tyngdedetektorer og hurtige computere bidrager til den mængde viden, vi har om universet.
  • Forklare de typer af observationer, som førte til opdagelsen af den tilbageblevne stråling fra Big Bang.

5.1 – Det optiske teleskop

5.2 – Optiske detektorer og instrumenter

5.3 – Radio- og infrarøde teleskoper

5.4 – Oppe over Jordens atmosfære – Observatorier i kredsløb

5.5 – Kom tæt på med planetariske rumfartøjer

5.6 – Andre astronomiske værktøjer

5.7 – Mikrobølgeteleskoper der detekterer stråling fra Big Bang

5.8 – Resumé af kapitel 5

5.9 – Quiz

Næste afsnit →