4.9 – Quiz, kapitel 4

Kapitel 4 - Lys

I modsætning til fysikeren eller kemikeren, der har kontrol over betingelserne i et laboratorium, skal astronomen forsøge at opsnappe universets hemmeligheder, fra lys og andre partikler, der når Jorden fra fjerne objekter. Vi vender nu blikket mod lyset, en meget informativ budbringer.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål som relaterer sig til din forståelse af kapitel 4. Spørgsmålene er enten rækkefølgespørgsmål, hvor du skal opstille svaret som den korrekte rækkefølge fra en liste, eller er spørgsmål hvor svaret skal angives som en eller flere muligheder. I spørgsmålstypen med flere valgmuligheder, er der ikke angivet om der er et eller flere korrekte svar til spørgsmålet. Du skal vælge den eller de svarmuligheder du mener er korrekt.

1 / 15

Hvis Solen øjeblikkeligt holdt op med at udsende lys, hvad ville der så ske på Jorden?

Vælg den eller de muligheder der passer.

2 / 15

Hvorfor er et jern-atom et andet grundstof end et natrium-atom?

Vælg den eller de muligheder der passer.

3 / 15

Et atom har tre energiniveauer, angivet i tilfældige enheder så som 10, 7, og 5. I disse enheder, hvilken af følgende energier, kan en eventuelt udsendt foton have?

Vælg den eller de muligheder der passer.

4 / 15

Når en båd bevæger sig gennem vandet, hober bølgerne sig op foran båden, mens bølgerne bag båden de spredes. Dette er et eksempel på...

Vælg den eller de muligheder der passer.

5 / 15

Når et sortlegeme bliver varmere, bliver det også _______ og _______?

Vælg den eller de muligheder der passer.

6 / 15

Hvilke af følgende faktorer, har ikke direkte indflydelse på en planets temperatur?

Vælg den eller de muligheder der passer.

7 / 15

To stjerner har samme luminositet. Stjerne A er tre gange så langt væk fra dig, som stjerne B. Stjerne A synes _______ end stjerne B.

Vælg den eller de muligheder der passer.

8 / 15

Når mindre energi udstråles fra en planet, vil dens _______ stige, indtil en ny _______ er nået.

Vælg den eller de muligheder der passer.

9 / 15

Hvordan er lysets hastighed i et medium, sammenlignet med lysets hastighed i vakuum?

Vælg den eller de muligheder der passer.

10 / 15

Når en elektron bevæger sig fra et højere energiniveau til et lavere energiniveau i et atom, så...

Vælg den eller de muligheder der passer.

11 / 15

Figur 4.16 – (a) Energitilstande for hydrogen-atomet. Henfald til niveau 2, udsender fotoner i den synlige del af spektret. (b) Dette spektrum er hvad du ville se, hvis du kiggede på lyset fra en brintlampe projiceret gennem et prisme op på en skærm. (c) Denne graf over lysstyrken (intensiteten) af spektrallinjerne mod deres bølgelængder, illustrerer hvordan spektre normalt plottes. (d) Emissionsspektre fra flere andre gasser: helium, argon, neon og natrium

I figur 4.16 herover, kommer de røde fotoner fra overgangen mellem E3 og E2. Disse fotoner vil have de _______ bølgelængder, fordi de har den _______ energi, sammenlignet med de andre fotoner.

Vælg den eller de muligheder der passer.

12 / 15

Stjerne A og stjerne B synes lige klare på nattehimlen. Stjerne A er dobbelt så langt væk fra Jorden som stjerne B. Hvordan kan luminositeten for disse to stjerner sammenlignes?

Vælg den eller de muligheder der passer.

13 / 15

Hvad er temperaturen på en stjerne, som har en maksimumbølgelængde på 290 nm?

Vælg den eller de muligheder der passer.

14 / 15

Hvis en planet er i termisk ligevægt, betyder det at...

Vælg den eller de muligheder der passer.

15 / 15

Temperaturen på et objekt har en meget specifik betydning, idet den relaterer sig til objektets atomer. En høj temperatur betyder, at atomerne...

Vælg den eller de muligheder der passer.

Your score is

The average score is 90%

Afslut