4.8 – Resumé af kapitel 4

  • Lys, bærer både information og energi, gennem hele universet. Lysets hastighed i vakuum er omkring 300.000 km/s; intet kan bevæge sig hurtigere.
  • Fra gammastråler over synligt lys, til radiobølger. Al stråling er en elektromagnetisk bølge. Lys er på samme tid, en elektromagnetisk bølge og en strøm af partikler kaldet fotoner.
  • Næsten alt stof er sammensat af atomer, og lys kan afsløre identiteten af de typer atomer, der er tilstede i stof. Atomer absorberer og udsender stråling, ved unikke bølgelængder og kan bruges som spektrale fingeraftryk.
  • På grund af Dopplereffekten, bliver lyset fra objekter der fjerner sig rødforskudt og lys fra objekter der nærmer sig bliver blåforskudt. Bølgelængdeforskydningerne af de spektrale linjer angiver, om et himmellegeme bevæger sig mod eller væk fra Jorden.
  • Temperatur, er et mål for hvor energisk partikler bevæger sig i et objekt. En lyskilde der udsender elektromagnetisk stråling udelukkende på grund af dets temperatur og ikke dets sammensætning, kaldes et sortlegeme.
  • Lysstyrken for et objekt, afhænger af mængden af lys det udsender – dets luminositet – divideret med dets afstand i anden potens.
  • En planets temperatur, afhænger af dens albedo og dens afstand til dens stjerne.

Tilbage til kapiteloversigten →