3.7 – Quiz, kapitel 3

Kapitel 3 - Tyngdekraft og kredsløb - En himlens ballet

I dette kapitel, følger vi historien om den moderne videnskabs fødsel, hvor astronomer og fysikere, sammen opdagede de regelmæssige mønstre i planeternes bevægelser, og derefter begyndte at forklare disse mønstre med grundlæggende fysiske love.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål som relaterer sig til din forståelse af kapitel 3. Spørgsmålene er enten rækkefølgespørgsmål, hvor du skal opstille svaret som den korrekte rækkefølge fra en liste, eller er spørgsmål hvor svaret skal angives som en eller flere muligheder. I spørgsmålstypen med flere valgmuligheder, er der ikke angivet om der er et eller flere korrekte svar til spørgsmålet. Du skal vælge den eller de svarmuligheder du mener er korrekt.

1 / 29

En lavere planet, er en planet der er...

Vælg den eller de muligheder der passer.

2 / 29

Kopernucus' model af Solsystemet, var Ptolemæus' model overlegen fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

3 / 29

Når Jorden indhenter en ydre planet der bevæger sig langsommere og passerer dens kredsløb, så...

Vælg den eller de muligheder der passer.

4 / 29

En empirisk videnskab, er en videnskab der er baseret på...

Vælg den eller de muligheder der passer.

5 / 29

Den tid det tager en planet at vende tilbage til den samme position relativt til Solen, kaldes dens _______ periode.

Vælg den eller de muligheder der passer.

6 / 29

Forestil dig, at en planet blev opdaget kredensende omkring en stjerne med et stærkt elliptisk kredsløb. Mens planeten er tæt på dens stjerne bevæger den sig _______, men mens den er længere væk, bevæger den sig _______.

Vælg den eller de muligheder der passer.

7 / 29

Hvis en højere planet der observeres fra Jorden, har en synodisk periode på 1,2 år, hvad er så den siderale periode?

Vælg den eller de muligheder der passer.

8 / 29

En nettokraft skal virke når et objekt...

Vælg den eller de muligheder der passer.

9 / 29

For Jorden er P2/A3 = 1,0 (ved korrekte enheder). Forestil dig at der opdagen en ny dværgplanet, som er 14 gange længere væk fra Solen end Jorden er. For denne planet gælder følgende for forholdet P2/A3

Vælg den eller de muligheder der passer.

10 / 29

Galileo observerede, at Venus har faser der korrelerede med dens størrelse i hans teleskop. Ud fra denne information, kan du konkludere at Venus...

Vælg den eller de muligheder der passer.

11 / 29

Keplers anden lov sider, at...

Vælg den eller de muligheder der passer.

12 / 29

Forestil dig, at du læser i avisen at der er fundet en ny planet. Dens gennemsnitlige kredsløbshastighed er 33 km/s. Når den er længst fra Solen, bevæger den sig med 35 km/s. Denne historie er forkert fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

13 / 29

Galileo observerede, at Jupiter har måner. Fra denne information kan du konkludere at...

Vælg den eller de muligheder der passer.

14 / 29

Hvis du starter fra hvile, og accelererer 10 km/t/s, og din sluthastighed er 60 km/s, hvor lang tid vil det så tage at nå sluthastigheden?

Vælg den eller de muligheder der passer.

15 / 29

Planeter med en høj bane excentricitet, er ikke kandidater til at finde liv, fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

16 / 29

I Newtons universale lov om tyngdekraft, er kraften...

Vælg den eller de muligheder der passer.

17 / 29

Opstil følgende i rækkefølge, efter deres cirkulære hastigheder, fra mindst til størst:

a. Et 5 kg objekt, der kredser om Jorden i halvdelen af afstanden til Månen
b. Et 10 kg objekt, der kredser om Jorden lige over jordoverfladen
c. Et 15. kg objekt, der kredser om Jorden i samme afstand som Månen
d. Et 20 kg objekt, der kredser om Jorden i en fjerdedel af afstanden til Månen

Angiv svaret på formen a-b-c-...

18 / 29

Et objekt i et _______ kredsløb i Solsystemet, vil forblive i dets kredsløb for evigt. Et objekt i et _______ kredsløb vil undslippe fra Solsystemet.

Vælg den eller de muligheder der passer.

19 / 29

Sammenlignet med din masse på Jorden, vil din masse på Månen være...

Vælg den eller de muligheder der passer.

20 / 29

Hvis du tog en tur til Mars, ville din vægt være...

Vælg den eller de muligheder der passer.

21 / 29

Venus har omkring 80 procent af Jordens masse og 95 procent af Jordens radius. Din vægt på Venus ville være...

Vælg den eller de muligheder der passer.

22 / 29

Forbindelsen mellem tyngdekraft og kredsløb, gør det muligt for astronomer at måle _______ til/på stjerner og planeter?

Vælg den eller de muligheder der passer.

23 / 29

Hvis Månen havde en masse der var dobbelt så stor som den er, hvordan ville styrken af Månens tidevandskræfter ændres?

Vælg den eller de muligheder der passer.

24 / 29

Hvis Jorden havde en radius der var halvt så stor som den er, hvordan ville Månens tidevandskræfter ændres?

Vælg den eller de muligheder der passer.

25 / 29

Hvis Månen var dobbelt så tæt på Jorden end den er nu, ville tyngdepåvirkningen mellem Jorden og Månen være...

Vælg den eller de muligheder der passer.

26 / 29

Hvis Månen var dobbelt så tæt på Jorden som den er ni, ville tidevandskræfterne være...

Vælg den eller de muligheder der passer.

27 / 29

Hvis to objekter er tidevandslåste til hinanden, så...

Vælg den eller de muligheder der passer.

28 / 29

Hvis et objekt bevæger sig fra længere væk fra Roche-grænsen til tættere på end Roche-grænsen, kan...

Vælg den eller de muligheder der passer.

29 / 29

Selvtyngdekraft er...

Vælg den eller de muligheder der passer.

Your score is

The average score is 0%

Afslut