3.6 – Resumé af kapitel 3

 • Retrograd bevægelse, var svært at forstå i en geocentrisk model af Solsystemet, hvor alle objekterne kredser om Jorden.
 • Kopernikus, skabte den første matematiske model af Solsystemet, med Solen i centrum, kaldet en heliocentrisk model.
 • Ved at anvende Tychos observationsdata, udviklede Kepler empiriske løsninger for at beskrive planeternes bevægelser (kort sagt: planeter i elliptiske baner omkring Solen, bevæger sig hurtigst når de er nærmest og langsomst når de er fjernest, og P2 = A3).
 • Galileo studerede fysikken for faldende objekter og opdagede inertisætningen, samt fremstillede teleskoper. Hans astronomiske observationer, var svære at forklare med en geocentrisk model.
 • Newtons tre love (fort fortalt: inertiloven, F = m · a og ”en her aktion, har en lige så stor, men modsatrettet reaktion”) gælder for bevægelse af alle objekter. Ubalancerede kræfter, forårsager acceleration – det vil sige ændringer i bevægelsen. Proportionalitet, beskriver mønstre og relationer i naturen. Masse er en egenskab af stof, der giver inerti. Inerti yder modstand mod ændringer i bevægelsen.
 • Banens storakse, excentricitet og stabilitet, kan påvirke sandsynligheden for, at en planet kan have betingelser der kan understøtte liv.
 • Tyngdekraften, der er en af de grundlæggende naturkræfter, binder universet sammen. Tyngdekraften er en kraft mellem to objekter, grundet deres masse. Tyngdekraften er proportional med massen af hvert objekt, og omvendt proportional med kvadratet på afstanden mellem dem.
 • Planeter kredser om Solen i bundne, elliptiske baner. Objekter ”falder omkring” Solen og Jorden, i elliptiske, parabolske eller hyperbolske baner. Kredsløb får i sidste ende deres form, af tyngdetiltrækningen mellem de involverede objekter, der igen er en afspejling af masserne på disse objekter.
 • Tidevand, er resultatet af forskellen mellem hvor hårdt Månen og Solen trækker i den ene del af Jorden i forhold til deres træk på andre dele af Jorden. Både Månen og Solen danner tidevand på Jorden. Som Jorden roterer, stiger og falder tidevandet to gange hver dag.
 • Tidevandskræfter, låser Månens rotation til det samme som dens omløbstid om Jorden.
 • Tidevandskræfterne, giver energi til Jordens oceaner. Tidevandsvandhuller på Jorden, kan have været stedet for tidlige kemiske reaktioner.

Tilbage til kapiteloversigten →