3. Tyngdekraft og kredsløb – En himlens ballet

I dette kapitel, følger vi historien om den moderne videnskabs fødsel, hvor astronomer og fysikere, sammen opdagede de regelmæssige mønstre i planeternes bevægelser, og derefter begyndte at forklare disse mønstre med grundlæggende fysiske love. Undervejs vil vi udforske:

  • Empiriske regler, opdaget af Johannes Kepler, som beskriver planeternes elliptiske kredsløb omkring Solen.
  • Teoretiske fysiske love, opdaget af Isaac Newton og Galileo Galilei, som styrer alle objekters bevægelse.
  • Hvordan proportionalitet bruges til at beskrive mønstre og forhold i naturen.
  • Hvordan Newtons bevægelses- og tyngdelov, kombineres til at kunne forklare planetariske baner.
  • Hvordan teorier fører til ny viden. som for eksempel hvor Newtons udledning af Keplers tredje lov, bruges til at måle masserne på objekter ved observationer af kredsløbsbevægelser.

3.1 – Tyngdekraft

3.2 – En empirisk begyndelse: Kepler beskriver planeternes observerede bevægelser

3.3 – Oprindelsen af videnskabelig teori: Newtons love styrer alle objekters bevægelser

3.4 Tyngdekraft er en kraft mellem to objekter på grund af deres masser

3.5 – Kredsløb er et objekt der ”falder omkring” et andet

3.6 – Resumé af kapitel 3

3.7 – Quiz

Tilbage til kapiteloversigten →