23.7 – Quiz, kapitel 23

Kapitel 23 - Livet

I afsnittet “Baggrund” i hvert kapitel, har vi set på hvordan astronomerne tænker på emner i astrobiologi. I dette kapitel udvider nogle af disse emner og giver et mere systematisk overblik.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål som relaterer sig til din forståelse af kapitel 23. Spørgsmålene er enten rækkefølgespørgsmål, hvor du skal opstille svaret som den korrekte rækkefølge fra en liste, eller er spørgsmål hvor svaret skal angives som en eller flere muligheder. I spørgsmålstypen med flere valgmuligheder, er der ikke angivet om der er et eller flere korrekte svar til spørgsmålet. Du skal vælge den eller de svarmuligheder du mener er korrekt.

1 / 14

Studiet af astronomi og livet er bundet sammen fordi...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

2 / 14

Videnskabsfolk leder efter vand for at indikere steder, hvor liv kan eksistere fordi...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

3 / 14

Urey-Miller eksperimentet, dannede _______ i en laboratoriekolbe.

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

4 / 14

En mutationer...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

5 / 14

Videnskabsfolk mener, at livet sandsynligvis startede i Jordens oceaner og ikke på land, fordi...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

6 / 14

Ethvert system med processer for nedarvning, mutation, og naturlig udvælgelse vil...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

7 / 14

Det faktum, at der endnu ikke er blevet observeret en udenjordisk civilisation, indikerer at...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

8 / 14

Under den Cambriske eksplosion...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

9 / 14

Den beboelige zone, er det sted omkring en stjerne hvor...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

10 / 14

Forskellen mellem en prokaryot og en eukaryot er, at prokaryoter...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

11 / 14

En termofil, er en organisme der lever i ekstremt _______ miljøer.

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

12 / 14

Søgen efter liv andre steder i Solsystemet udføres primært af...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

13 / 14

Livet dukkede første gang op på Jorden for...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

14 / 14

I udsagnet "evolutionsteori", betyder teori-delen af ordet, at evolution...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

Your score is

The average score is 0%

Afslut