23.6 – Resumé af kapitel 23

  • Livet er sandsynligvis dannet i Jordens oceaner, der kemisk blev udviklet fra en ”suppe” af præbiotiske molekyler, til selvreplikerende organismer.
  • Livet er en form for kompleks kulstofbaseret kemi, der blev muliggjort af visse molekyler, der er i stand til at reproducere sig selv. Alt liv på Jorden, består primært kun af seks grundstoffer: carbon, brint, oxygen, nitrogen, svovl og phosphor. Livsformer, der er meget forskellige fra dem på Jorden, herunder dem baseret på silicium-kemi, kan ikke udelukkes.
  • Inden for Solsystemet, er Mars og nogle af Jupiters og Saturns måner, de mest lovende kandidater til liv. Udenfor Solsystemet, studerer astronomerne ekstrasolare planeter, i sær dem der mest ligner Jorden, og har kredsløb i de beboelige zoner omkring Sol-lignende stjerner.
  • Drake ligningen indeholder forskellige faktorerm som astronomerne ser på, når de tænker på muligheden for liv i universet. Astronomerne bruger radioteleskoper til at søge efter signaler fra liv uden for Jorden. Ingen signaler er endnu blevet fundet.
  • Selv før Solen ekspanderer i størrelse, og udvikler sig til en rød kæmpestjerne, vil dens lysstyrke stige nok til, at ændre placeringen af den beboelige zone omkring den. Når det sker, kan Jorden ikke længere være på den rigtige placering, til at opretholde flydende vand.

Tilbage til kapiteloversigten