23.5 – Baggrund: Skæbnen for livet på Jorden

Om omkring 5 milliarder fra nu, afslutter Solen sin lange perioder med relativ stabilitet. Den vil udvide sig, og blive til en ”rød kæmpestjerne”, og blive hundreder af gange større, end den er i øjeblikket, og tusindvis gange stærkere lysende. Kæmpeplaneterne, der kredser uden for den opsvulmede røde kæmpes atmosfære, vil sandsynligvis overleve. Men det vil, i hvert tilfælde nogle af de indre planeter i Solsystemet, ikke. Ligesom satellitter bremses op at det evindelige træk fra Jordens ydre atmosfære, og til sidst falder ned på Jorden, så vil en planet fanget i Solens atmosfære, blive opslugt af den ekspanderende stjerne. Hvis dette bliver tilfældet for Jorden, vil intet spor af denne planet overleve, som andet end en lille stigning i mængden af tunge grundstoffer i Solens atmosfære.

En anden mulighed er, at den røde kæmpe Sol, vil miste masse i en kraftig solvind, og dens tyngdegreb i planeterne vil svækkes, og forårsage at kredsløbene for både de indre og ydre planeter, vil bevæge sig udad. Hvis Jorden bevæger sig langt nok væk fra Solen, kan den overleve som en forbrændt slagge, som kredser om den lille, varme ”hvide dværgstjerne”, som Solen ender op med at blive. Ikke meget større end Jorden, og med dens atombrændstof opbrugt, vil den hvide dværg Sol langsom afkøle, og i sidste ende blive en kold, inaktiv kugle, af tæt pakket carbon, omkranset af hvad der er er tilbage af dens planeter. Det ultimative resultat for Jorden – hvad enten den opsluges af solen, eller efterlades som en kold, afbrændt klippe der kredser om en længe død hvid dværg – er endnu ikke sikker. I begge tilfælde, vil Jordens status som en levedygtig planet i den beboelige zone, imidlertid ophøre. Hvis ikke Solen ekspanderer langt nok, eller Mars også bevæger sig udad i Solsystemet, kan Mars blive den beboelige planet i Solsystemet, i det mindste i et stykke tid. Som Solen mister mere og mere atmosfære i solvinden, kan Jordens atomer sendes tilbage ud i det interstellare rum hvor de kom fra, og måske genbruges til nye generationer af stjerner, planeter og måske endda livet selv.

Men selv før Solens ændring til en rød kæmpestjerne, begynder Solens lysstyrke at stige. Som Solens lysstyrke stiger, vil temperaturerne på alle planeterne også stige. Til sidst, vil temperaturen på Jorden stige så meget, at alt dyre- og planteliv vil gå under. Selv de ekstremofiler som befinder sig i dybhavet vil dø, efterhånden som selv oceanerne koger bort. Modeller af Solens udvikling, er stadig ikke præcise nok til, at astronomerne med sikkerhed, kan forudsige hvornår, denne dødelige begivenhed vil indtræffe, men enden for alt liv på Jorden kan være så tæt på som 1 til 2 milliarder år.

Det er imidlertid langt fra sikkert, at efterkommere af nutidens mennesker, selv vil eksistere om en milliard år fra nu. Nogle af truslerne for livet, kommer fra uden for Jorden. I resten af Solens levetid, vil de terrestriske planeter, herunder Jorden, fortsat blive bombarderes af asteroider og kometer. Måske vil hundrede eller flere af disse nedslag, involvere kilometerstore objekter, der kan forårsage samme slags ødelæggelser, der første til dinosaurernes udryddelse for 65 millioner år siden. Selv om disse hændelser kan skabe nye ar i overfladen og være skadelige for menneskelivet som vi kender det, vil de have en ringe effekt på Jorden som helhed. Jordens geologiske optegnelser, er fyldt med sådanne begivenheder, og hver gang de er sket, er livet blevet genoprette og omorganiseret.

De forekommer derfor sandsynligt, at en anden livsform på det tidspunkt, vil overleve og se Solen begynde sin vej mod dens røde kæmpestadie. Imidlertid, går det ikke nødvendigvis enkeltarter godt, når de kommer til at stå over for kosmiske katastrofer. Hvis menneskeheden overlever, vil det være fordi vi har udviklet teknologi til at opdage de mest truende asteroider, og til at ændre deres baner i god tid i forvejen inden de ramme Jorden. Kometer er sværere at beskytte sig i mod, fordi kometer med langstrakte kredsløb, kommer fra det yderste Solsystem, men kort varsel. Selvom nedslaget fra kilometer store objekter er sjældne, rammer objekter mindre end 50 meter i diameter, og bærende på en energi der er ligeså stor som bomber på adskillige megaton, Jorden omkring en gang hvert 100 år.

Mennesket kan beskytte sig mod dinosaurernes skæbne, men i det lange løb, skal menneskeheden enten forlade denne verden eller uddø. Planetsystemer er almindelige i andre stjernesystemer, og mange andre jordlignende planeter, kan muligvis eksistere andre steder i Mælkevejen. Kolonisering af andre planeter, er i øjeblikket fiktion, men hvis efterkommerne til nutidens mennesker i sidste ende skal overleve Jordens ødelæggelse, skal kolonisering af andre jordlignende planeter, blive til fakta på et eller andet tidspunkt i fremtiden.

Selv om menneskeheden snart kan udvikle måder at beskytte Jorden på fra livstruende komet- og asteroidenedslag, er den på nogle områder, sin egen værste fjende. Mennesket forgifter atmosfæren, vandet og jorden, der tilsammen udgør eksistensgrundlaget for hele det jordiske liv. Efterhånden som den menneskelige befolkning vokser, bliver mere og mere af Jordens areal beboet, og flere og flere af dens ressourcer forbruges. Tusindvis af arter planter og dyr, uddør hvert eneste år. Samtidig påvirker menneskelige aktiviteter, dramatisk indholdet af atmosfærens gasser. Jordens klima og økosystem udgør et fint afbalanceret og komplekst system, der kan udvise kaotisk adfærd. De fossile optegnelser viser, at Jorden har gennemgået pludselige og dramatiske klimaændringer, som reaktion på selv mindre forstyrrelser. Sådanne drastiske ændringer i den overordnede balance i naturen, vil helt sikkert have konsekvenser for menneskets overlevelse. Mennesket har midler til at slippe atomare, kemiske eller biologiske katastrofer løs, der kan true artens overlevelse. I sidste ende, vil menneskets skæbne afhænge mere end noget af, om hvorvidt vi accepterer vores rolle i forvaltningen af planeten Jorden – og os selv.

Figur 23.22 – Dette billede fra Voyager 1 rumsonden, viser Jorden i en afstand af 6,1 milliarder kilometer, langt forbi Neptuns kredsløb om Solen. Striberne i billedet er spredt sollys fra rumsonden. Den lyseblå ”prik” til højre i billedet, er Jorden.

Figur 23.22, viser det berømte billede ”pale blue dot”, der blev taget af Voyager 1 rumsonden, på den anden side af Neptuns bane, i en afstand på mere end 40 AU. Bjælkerne i billedet, er sollys der er blevet spredt af rumsonden. Pilen peger på en prik, der er Jorden – det eneste sted i hele universet hvor det er bekræftet, at livet eksistere. Sammenlign størrelsen af denne prik, med størrelsen på universet. Sammenlign livets historie på Jorden, men universets historie. Sammenlign Jordens fremtid, med universets skæbne. Astronomien er ydmyg. Vi besætter en lille del af pladsen og tiden. Men vi er unikke, så vidt vi ved. Tænk et øjeblik over, hvad det betyder for dig. Det kan være den vigtigste lektie, universet har at byde på.

Næste afsnit →