23. Livet

I afsnittet “Baggrund” i hvert kapitel, har vi set på hvordan astronomerne tænker på emner i astrobiologi. I dette kapitel udvider nogle af disse emner og giver et mere systematisk overblik. Ved afslutningen af dette kapitel, vil du være i stand til at:

  • Forklare hvordan liv, som for eksempel planeter, stjerner, og galakser, er en struktur der har udviklet sig gennem påvirkninger fra de fysiske og kemiske processer, der former universet.
  • Vise gen generelle tidslinje for, hvornår videnskaben mener livet begyndte på Jorden
  • Beskrive konceptet og egenskaberne for en beboelig zone.
  • Beskrive nogle af de metoder, der anvendes til at søge efter udenjordisk liv.
  • Forklare hvorfor alt liv på Jorden, til sidst vil ophøre med at eksistere.

23.1 – Livets begyndelse på Jorden

23.2 – Livets kemi

23.3 – Livet uden for Jorden

23.4 – Søgen efter tegn på intelligent liv

23.5 – Baggrund: Skæbnen for livet på Jorden

23.6 – Resumé af kapitel 23

23.7 – Quiz

Næste afsnit →