22.8 – Quiz, kapitel 22

Kapitel 22 - Universets struktur i stor skala

Det univers som kom frem efter Big Bang, var utrolig ensformigt, helt i modsætning til universet i dag, med galakser, stjerner, og planeter. I dette kapitel ser vi på oprindelsen af universets nuværende struktur, og vil opdage, at kompleks struktur, er en naturlig konsekvens af påvirkningerne af de fysiske love, i et univers under udvikling.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål som relaterer sig til din forståelse af kapitel 22. Spørgsmålene er enten rækkefølgespørgsmål, hvor du skal opstille svaret som den korrekte rækkefølge fra en liste, eller er spørgsmål hvor svaret skal angives som en eller flere muligheder. I spørgsmålstypen med flere valgmuligheder, er der ikke angivet om der er et eller flere korrekte svar til spørgsmålet. Du skal vælge den eller de svarmuligheder du mener er korrekt.

1 / 15

Soter nedenstående i forhold til størrelse, fra det mindste til det største:

a. En galakse
b. En stjernehob
c. Den Lokale Gruppe
d. Den galaktiske mur
e. Virgo-hoben
f. Laniakea
g. En stjerne

Angiv svaret på formen a-b-c-...

2 / 15

Den dominerende kræft ved dannelsen af galakser er...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

3 / 15

Større galakser dannes ved sammensmeltning af mindre protogalakser. Denne proces ligner dannelsen af...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

4 / 15

Hvad er forskellen mellem koldt og varmt mørkt stof?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

5 / 15

Tyngdelinser kan bruges til at finde...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

6 / 15

Hvis mængden af mærk energi er konstant, vil universet i den fjerne fremtid...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

7 / 15

Hvad er den primære forskel på galaksegrupper og galaksehobe?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

8 / 15

Når først rødforskydningen på en galakse er fundet, er dens _______ også kendt:

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

9 / 15

Galaksedannelsen ligner stjernedannelse, fordi begge...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

10 / 15

Klumper af mørkt stof stopper med at kollapse, fordi...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

11 / 15

Elliptiske galakser kommer fra...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

12 / 15

Hvilke af nedenstående udsagn om universets mørke periode er falsk?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

13 / 15

Astronomer har aldrig observeret nogen stjerne, som ikke har nogle grundstoffer der er tungere end lithium. Hvad antyder det om de første stjerner?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

14 / 15

Reioniseringen af den neutrale gas i universet opstod på grund af...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

15 / 15

Sorter følgende i stigende orden:

a. Andelen af universet der er stjerner, planeter, støv, og gas
b. Andelen af universet der er mørk energi
c. Andelen af universet der er mørkt stof

Angiv svaret på formen a-b-c-...

Your score is

The average score is 0%

Afslut