21.8 – Quiz, kapitel 21

Kapitel 21 - Moderne kosmologi

Kosmologi, er studiet af universet i stor skala, inklusiv dets natur, oprindelse, udvikling, og ultimative skæbne.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål som relaterer sig til din forståelse af kapitel 21. Spørgsmålene er enten rækkefølgespørgsmål, hvor du skal opstille svaret som den korrekte rækkefølge fra en liste, eller er spørgsmål hvor svaret skal angives som en eller flere muligheder. I spørgsmålstypen med flere valgmuligheder, er der ikke angivet om der er et eller flere korrekte svar til spørgsmålet. Du skal vælge den eller de svarmuligheder du mener er korrekt.

1 / 14

Hvis astronomer ignorerede enhver kosmologisk konstant (eller mørk energi), kunne universets fremtid bestemmes udelukkende ud fra...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

2 / 14

Den kosmologiske konstant, tager højde for effekterne af...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

3 / 14

Den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling indikerer, at det tidlige univers...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

4 / 14

Ifølge definitionen af disse begreber i kapitel 1, er superstrengteorien...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

5 / 14

Angiv nedenstående begivenheder i universets historie, startende med den tidligste.

a. Plank æraen
b. Grand Unified Theory, GUT, stopper
c. I dag
d. Big Bang nukleosyntese
e. Ekeltrosvage kræfter stopper
f. They of Everything, TOE, stopper
g. Elektron-positon par tilintegøres
h. Dannelse af galakser og stjerner
i. Rekombinering
j. Inflation

Angiv svaret på formen a-b-c-...

6 / 14

Astronomer vil aldrig direkte kunne observere de første få minutter af universet, fordi...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

7 / 14

Som anvendt på universet, hvad er betydningen af begrebet kritisk massefylde?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

8 / 14

Antag at du måler vinklerne på en trekant, og finder frem til at de sammenlagt giver 185 grader. Ud fra dette kan du fastslå, at rummet som trekanten optager er...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

9 / 14

Sæt følgende typer af objekter i rækkefølge, startende med den første der blev dannet efter Big Bang, og afslut med den sidste der blev dannet.

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

10 / 14

Kvarker er...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

11 / 14

Den nuværende forståelse af universet, indikerer at...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

12 / 14

Når en partikel og antipartikel kommer i nærheden af hinanden...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

13 / 14

Observation af Type Ia supernovaer i fjerne galakser har vist at...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

14 / 14

Det antropiske princip siger at...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

Your score is

The average score is 12%

Afslut