20.8 – Quiz, kapitel 20

Kapitel 20 - Mælkevejen - En normal spiralgalakse

En af de mere end hundrede af milliarder af galakser i universet, Mælkevejen, er den eneste som astronomerne kan studere på nært hold. I dette kapitel vil vi fokusere på Mælkevejen, og hvordan den giver sport til forståelsen af galakser.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål som relaterer sig til din forståelse af kapitel 20. Spørgsmålene er enten rækkefølgespørgsmål, hvor du skal opstille svaret som den korrekte rækkefølge fra en liste, eller er spørgsmål hvor svaret skal angives som en eller flere muligheder. I spørgsmålstypen med flere valgmuligheder, er der ikke angivet om der er et eller flere korrekte svar til spørgsmålet. Du skal vælge den eller de svarmuligheder du mener er korrekt.

1 / 15

Størrelsen på Mælkevejen bestemmes ved at studere _______ stjerner i kuglehobe.

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

2 / 15

Detaljerede observationer af Mælkevejens struktur er svære, fordi...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

3 / 15

Ældre stjerner findes længere fra midterplanet i den galaktiske skive fordi...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

4 / 15

Mælkevejens magnetfelt er blevet målt ved...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

5 / 15

Beviser for et supermassivt sort hul i centrum af Mælkevejen, kom i første omgang fra...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

6 / 15

Den Store og den Lille Magellanske Sky, vil sandsynligvis...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

7 / 15

Kuglehobe er vigtige for forståelsen af Mælkevejen fordi...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

8 / 15

En kuglehob uden variable stjerner, ville være blevet udeladt fra Shaplys studie fordi...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

9 / 15

Det bedste bevis for mørks stof i Mælkevejen, kommer fra den observation at rotationskurven...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

10 / 15

Kosmiske stråler er...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

11 / 15

Hvilken slags galakse er Mælkevejen?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

12 / 15

Hvor findes de yngste stjerner i Mælkevejen?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

13 / 15

Stjerner i haloen befinder sig nær Solen. Hvilket observationsmæssigt bevis adskiller dem fra stjerner i skiven?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

14 / 15

Hvorfor er de fleste af Mælkevejens satellitgalakser så svære at måle?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

15 / 15

Begrebet 'galaksers beboelige zone', tager ikke højde for...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

Your score is

The average score is 0%

Afslut