2.3 – Kredsløbet om Solen, fører til ændring i årets løb

Den anden bevægelse, som vi vil se på, er Jordens bevægelse omkring Solen. Jorden kredser om solen, i samme retning som den drejer om sin akse – mod uret, set ovenfra Jordens Nordpol. Et år, er per definition, den tid det tager for jorden, at udføre et kredsløb om Solen. Jordens kredsløb om Solen, er ansvarlig for mange af de mønstre af forandringer, vi ser på himlen og på Jorden, herunder hvilke stjerner vi ser om natten. Som Jorden bevæger sig rundt om Solen, vil stjernerne vi ser på himlen ved midnat, forandres. Om seks måneder fra nu, vil Jorden være på den modsatte side af Solen og stjernerne vi ser på himlen ved midnat, vil være i næsten den modsatte retning af de stjerner vi ser på himlen ved midnat i dag. Stjernerne der var på himlen ved midnat for seks måneder siden, er de samme stjerner der er på himlen i dag ved middagstid, men vi kan selvfølgelig ikke se dem, da de overståles af Solen.

Hvis du kunne notere dig Solens position i forhold til stjernerne, hver dag igennem et år, ville du se en stor cirkel mod stjernernes baggrund (figur 2.10). Den 1. september, synes Solen at være i retning af konstellationen Leo (Løven). Seks måneder senere, den 1. marts, er Jorden på den anden side af Solen og Solen synes nu at være i retning af konstellationen Aquarius (Vandmanden). Den tilsyneladende bevægelse Solen følger mod stjernernes baggrund, kaldes ekliptika. De 12 konstellationer, der ligger langs ekliptika og hvorigennem Solen synes at bevæge sig, kaldes konstellationerne i Dyrekredsen. Dette er grunden til, at de gamle astrologer tillagde særlige mystiske betydninger for disse stjerner. Faktisk er konstellationerne i Dyrekredsen intet andet end tilfældige mønstre af fjerne stjerner, der tilfældigt, ser ud til at ligge i nærheden af planet for Jordens bane omkring Solen.

Figur 2.10 – Som Jorden kredser om Solen, ændres Solens tilsyneladende position i forhold til baggrundsstjernernes sig. Den imaginære cirkel, der tegnes af Solens årlige bane mod baggrundsstjernerne, kaldes ekliptika. Konstellationerne langs ekliptika danner Dyrekredsen.

Bittesmå ændringer i retningen af stjernelyset, giver et mål for Jordens bevægelse gennem rummet

Så svært som det er at ”føle” virkningerne fra Jordens rotation om sin egen akse, er det endnu sværere at fornemme Jordens bevægelse omkring Solen. Som vi har set, har menneskeheden igennem det meste af historien ment, at Jorden forbliver stationær, mens Solen, Månen og himlen kredser omkring den. Den moderne histories astronomi og til en vis grad fremkomsten af den moderne videnskabs historie, kan fortælle historien om, hvordan dette synspunkt blev væltet i det 17. og 18. århundrede. Imidlertid blev den første direkte måling af effekten af Jordens bevægelse, ikke foretaget før i det 18. århundrede. For at forstå, hvordan denne måling blev foretaget, er det nyttigt først at forstå begrebet ”referenceramme”. Kort fortalt, er en referenceramme et koordinatsystem, inden for hvilket en observatør måler positioner og bevægelse.

Bortset fra at kigge ud af vinduet eller føle vibrationerne fra vejen, er der ikke noget eksperiment du nemt kan lave, for at skildre forskellen mellem at køre i en bil på en lige strækning med konstant hastighed og sidde i bilen mens den er parkeret. Fordi alt i bilen bevæger sig sammen, er de relative bevægelser mellem objekter i bilen, det der tæller. Faktisk er den eneste grund til du kan mærke vejens ruhed er, fordi den ændrer ganske lidt på bilens bevægelse. Du mærker disse korte accelerationer som bilens vibrationer.

Tanken om, at det kun er relative bevægelser der tæller, opstår igen og igen i astronomi og fysik. Der er mange eksempler på dette alene i dette kapitel. For eksempel, selv om Jorden roterer om sin egen akse og føres gennem rummet i sin bane omkring Solen, er de resulterende relative bevægelser mellem objekter der er tæt på hinanden på Jorden, små. Newtons erkendelse af, at bevægelser kun er meningsfulde, når de er bundet til referencerammen for en bestemt observatør, er også kernen i Einsteins teorier om relativitet. Disse teorier, som vi vil vende tilbage til senere, endte op med at ændre vores opfattelse af rum og tid.

Vi kan bruge en fælles oplevelse til at illustrere, hvad du kan observere inden for en bestemt referenceramme. Forestil dig, at du sidder i en bil under et regnvejr i vindstille vejr, som vist i figur 2.11. Hvis bilen står stille og regnen falder lodret, vil du se at dråberne falder lodret hvis du kigger ud af sidevinduet. Det vil sige, hvis du holder et lodret rør ud af sidevinduet, vil dråberne falde lige igennem det. Når bilen derimod er i bevægelse fremad, er situationen en anden. I tiden fra en dråbe viser sig i toppen af dit vindue, til den når bunden af dit vindue, har bilen flyttet sig fremad. Regndråben forsvinder ud af dit synsfelt, længere tilbage end hvor den viste sig, hvilket betyder, at det ser ud som om regndråben falder i en vinkel, selvom den i virkeligheden falder lige ned. Får at regndråber skal kunne falde igennem et lige rør nu, ville du være nødt til at vippe toppen af røret i en vinkel fremad. Som du bevæger dig hurtigere, stiger den tilsyneladende vinkel på regndråberne og deres tilsyneladende baner, bliver mere skrå. En observatør ved siden af vejen, vil sige at regndråberne kommer direkte ovenfra og er lodrette, men for dig der kommer kørende i bilen, ser de ud til at komme fra en retning foran bilen. Du observerer denne tilsyneladende bevægelse af regndråberne fra din egen specielle referenceramme.

Figur 2.11 – På en vindstille dag, afhænger den retning som regnen falder, af referencerammen. (a) Udefra, ser regnen ud til at falde lodret, hvad enten bilen holder stille eller bevæger sig. (b) Indefra bilen, ses regnen at falde lodret når bilen holder stille; men hvis bilen er i bevægelse, ses regnen falde i en vinkel bestemt af bilens fart og retning af bilens bevægelse.

Det samme fænomen, finder sted med stjernelys, som vist i figur 2.12. Lyset fra en fjern stjerne, ankommer til jorden fra stjernens retning. Fordi Jorden bevæger sig, synes stjernens lys imidlertid, at komme fra en lidt anden retning til en observatør på Jorden, ligesom regndråberne synes at komme foran fra på bilen i figur 2.11. Da retningen i Jordens bevægelse omkring Solen ændres kontinuerligt i årets løb, bevæger stjernens tilsyneladende position sig i en lille løkke. Dette skift i tilsyneladende position er, hvad vi kalder aberration af stjernelyset og det blev først opdaget i 1720’erne af to engelske astronomer, Samuel Molyneux og James Bradley. Måling af stjernelysets aberration viser, at Jorden bevæger sig i en nogen lunde (men ikke præcis) cirkulær bane omkring Solen, med en gennemsnitlig hastighed på knap 30 kilometer i sekundet (km/s). Fordi afstanden er lig med hastigheden ganget med tiden, er afstanden rundt om denne nær-cirkel – dens omkreds – hastigheden af Jorden (29,8 km/s) ganget med længden af et år (3,16 ∙ 107 sekunder). Omkredsen af jordens bane er så lig med:Figur 2.12 – Stjernernes tilsyneladende positioner, afbøjes lidt mod den retning, som Jorden bevæger sig i. Da Jorden kredser om Solen, synes stjernerne at lave små løkker på himlen. Denne effekt kaldes aberration af stjernelys.

Radius af Jordens næsten cirkulære bane, er dennes omkreds divideret med 2π, eller 1,5 ∙ 108 km (150 millioner kilometer). Astronomer, henviser til denne afstand – den gennemsnitlige afstand mellem centrum af Solen og centrum af Jorden – som en astronomisk enhed, forkortet AU (fra Astronomical Unit). Den astronomiske enhed, er en god enhed til måling af afstande i Solsystemet.

Moderne målinger af størrelsen på den astronomiske enhed, er levet på meget forskellige måder, som for eksempel reflekterende radarsignaler fra Venus. Men aberration af stjernelys, giver en simpel og overbevisende demonstration af, at Jorden kredser om Solen – og ligeledes temmelig god værdi, for størrelsen af Jordens bane.

Årstiderne skyldes, at Jordens akse vipper

Indtil videre, har vi kigget på Jordens rotation om sin akse og Jordens kredsløb om Solen. For at forstå årstidernes skiften, er vi nødt til at kigge på de kombinerede virkninger af disse to bevægelser. Hvis du spørger hvorfor det er varmere om sommeren end om vinteren, vil mange mennesker svare, at det er fordi Jorden er tættere på Solen om sommeren end om vinteren. Dette er en almindelig opfattelse, der har noget med årstiderne på Mars at gøre, men den har stort set ikke noget med årstiderne på Jorden at gøre. Jordens bane omkring Solen, er en næsten perfekt cirkel, med Solen i centrum, så afstanden til Solen ændrer sig kun lidt i løbet af året. Faktisk er Jorden lidt tættere på Solen i løbet af den nordlige halvkugles vinter, end den er i løbet af den nordlige halvkugles sommer.

For at forstå, hvordan kombinationen af Jordens akses hældning og dens årlige bane omkring Solen skaber årstider, lad os se på et særligt tilfælde. Hvis Jordens rotationsakse var præcis vinkelret på planet for Jordens bane (ekliptikaplanet), så ville Solen altid synes at ligge på himlens ækvator. Fordi positionen af himlens ækvator, er fikseret på himlen, ville Solen følge den samme bane på himlen, hver eneste dag. Det vil sige stå op stik øst hver morgen og gå ned stik vest hver aften. Hvis Solen altid var på himlens ækvator, ville den være over horisonten nøjagtigt halvdelen af tiden og dage og nætter ville altid være præcis 12 timer lange. Kort sagt, hvis Jordens akse var nødagtigt vinkelret på planet for Jordens bane, ville hver dag være som den forrige og der ville ikke være nogle årstider.

Men Jordens rotationsakse er ikke vinkelret på ekliptika. Den hælder i stedet 23,5º (faktisk varierer hældningen mellem 22,1º til 24,5º) fra det vinkelrette plan. Som Jorden bevæger sig rundt om Solen, peger Jordens akse næsten i samme retning gennem hele året og fra det ene år til det næste. Som resultat heraf, vippes Jordens nordpol nogle gange mere mod Solen og peger andre gange mere væk fra Solen. Når Jordens nordpol vippes mod Solen, ser en observatør på Jorden, Solen som beliggende nord for himlens ækvator. Seks måneder senere, når Jordens nordpol vippes væk fra Solen, ses Solen som beliggende syd for himlens ækvator. Hvis vi kigger på cirklen for Solens tilsyneladende bevægelse gennem stjernehimlen – ekliptika – kan vi se at den hælder 23,5º i forhold til himlens ækvator.

For at forså den virkning denne hældning har på Jorden, begynd med at se på figur 2.13a. Denne figur viser hvordan det ser ud den 21. juni, den dag hvor Jordens nordpol hælder mest imod Solen. Bemærk først, at Solen er nord for himlens ækvator. Vi fastslog tidligere, at for en observatør på den nordlige halvkugle, kan objekter nord for himlens nordpol, ses over horisonten i mere end halvdelen af tiden.

Dette er sandt for Solen, som for et hvert andet himmellegeme. At sige, at Solen er over horisonten i mere end halvdelen af tiden, er blot en anden måde at sige på, at dagene er længere end 12 timer. Du kan se dette direkte i figur 2.13a ved at bemærke, at når Jordens nordpol hælder mod Solen, er over halvdelen af Jordens nordlige halvkugle belyst af sollys. Disse er de lange dage i den nordlige sommer. Seks måneder senere er situationen meget anderledes. Den 22. december (figur 2.13b), er hældningen af Jordens nordpol væk fra Solen, så Solen vises på himlen syd for himlens ækvator. En observatør på den nordlige halvkugle, vil derfor se Solen i mindre end 12 timer om dagen. Mindre end halvdelen af den nordlige halvkugle er belyst af Solen. Det er vinter mod nord.

Figur 2.13 – (a) På den første dag i den nordlige sommer (21. juni – sommersolhverv), hælder den nordlige del af Jordens akse mest mod Solen, mens den sydlige halvkugle hælder væk. (b) Seks måneder senere, på den første dag i den nordlige vinter (22. december – vintersolhverv), er situationen omvendt. Årstiderne er modsat hinanden på den nordlige og sydlige halvkugle.

I løbet af året, ændres længden på dagen grundet hældningen af Jordens akse med 23,5º. I foregående afsnit, var vi meget omhyggelige med at angive dagen på den nordlige halvkugle. Faktisk er forholdende på den sydlige halvkugle, en præcis modsætning af hvad der sker på den nordlige halvkugle. Kig igen på figur 2.13. Den 21. juni, mens den nordlige halvkugle har sommer og nyder lange dage og korte nætter, vender Jordens sydpol væk fra Solen. Mindre end halvdelen af den sydlige halvkugle er belyst af Solen og vinterdagene er kortere end 12 timer. Ligeledes er det den 22. december, hvor Jordens sydpol hælder mod Solen og de sydlige sommerdage er lange.

Den forskellige længde på dagen gennem året, er en del af forklaringen på de skiftende årstider, men vi er nødt til at kigge på en anden vigtig effekt: Solen vises højere på himlen i løbet af sommeren, end den gør i løbet af vinteren, så sollyset rammer Jorden mere direkte om sommeren end om vinteren. For at se hvorfor dette er vigtigt, kan du holde et stykke pap mod Solen og se størrelsen af pappets skygge. Hvis pappet holdet således at overfladen er direkte mod Solen, så er dets skygge stor. Som du vipper pappet mere og mere, bliver skyggen også mindre og mindre. Størrelsen på pappets skygge, fortæller at jo mindre skyggen er, jo mindre af Solens energi fanger papstykket hvert sekund. Dette er præcis det samme som der sker ved de skiftende årstider. I løbet af sommeren, vender Jordens overflade næsten direkte mod det indkomne sollys, så mere energi falder på hver kvadratmeter jordoverflade per sekund. I løbet af vinteren, er jordoverfladen mere skråtstillet i forhold til sollyset og der falder dermed mindre energi på hver kvadratmeter jordoverflade per sekund. Dette er hovedårsagen til, at det er varmere om sommeren og koldere om vinteren.

For at se et eksempel på hvordan det fungerer, kig på figur 2.14, der viser retningen af det indkomne sollys der rammer Jorden på 40º nordlig breddegrad, der strækker sig fra det nordlige Californien i Amerika, over Spanien i Europa, over Irak på den Arabiske Halvø til Mongoliet og det sydlige Kina. Ved middagstid på den første sommerdag, står Solen højt på himlen – 73,5º over horisonten og kun 16,5º væk fra zenit. Sollyset rammer Jordens overflade næsten lige på (figur 2.14a). I modsætning hertil, er ved middagstid på den første vinterdag, hvor Solen kun er 26,5º over horisonten og 26,5º fra zenit. Sollyset rammer Jordens overflade i en temmelig flad vinkel (figur 2.14b). Som følge af disse forskelle, falder der mere end dobbelt så meget solenergi per kvadratmeter per sekund ved middags tid den 22. juni, end der falder ved middagstid den 22. december. Tilsammen udgør disse to beskrevne effekter – direktheden af sollyset og dagenes forskellige længder – at der i løbet af sommeren er mere varme fra Solen og om vinteren mindre.

Figur 2.14 – Lokal middagstid ved breddegraden 40º N. (a) på den første sommerdag på den nordlige halvkugle, rammer sollyset næsten lige på. (b) på den første vinterdag på den nordlige halvkugle, rammer sollyset mere skråt og mindre end halvt så meget sollys falder på hver kvadratmeter per sekund.

Vi behøver ikke vente på at årstiderne skifter, for at se effekten højden af Solen på himlen, har på Jordens klima. Vi behøver blot at sammenligne de klimaer, der findes på de forskellige breddegrader på Jorden. Nær ækvator, passerer Solen højt på himlen hver eneste dag, uanset årstid. Som følge her af, er klimaet varmt hele året. Ved højere breddegrader, kommer Solen aldrig højt på himlen, og klimaet kan være koldt og barskt, selv i løbet af sommeren.

Fire specielle dage, markerer årstidernes passeren

 

Som Jorden i løbet af et år, rejser rundt om Solen, synes Solen at bevæge sig i en bane langs ekliptika, en stor cirkel, der hælder 23,5º i forhold til himlens ækvator. Kig på figur 2.15, hvor vi har markeret de fire særlige punkter på denne bane, som markerer overgangen mellem årstiderne. Begynd med punktet i marts, hvor Jordens akse er vinkelret på retningen til Solen (punkt 1 i figur 2.15a). Her krydser Solens tilsyneladende bevægelse langs ekliptika, himlens ækvator og bevæger sig fra syd mod nord (punkt 1 i figur 2.15b). Den retning på himmelkuglen, ligger i stjernebilledet Fiskene og kaldes forårsjævndøgn. Udtrykket forårsjævndøgn henviser også til den dag – omkring 21 marts – hvor Solen befinder sig på denne placering. Solen ligger ved himlens ækvator på forårsjævndøgn og dagen er dermed 12 timer lang (udtrykket jævndøgn betyder, at nat og dag er lige lange over alt på Jorden i de dage omkring jævndøgnet). På den nordlige halvkugle, er forårsjævndøgn den første forårsdag.

Figur 2.15 – Jordens bevægelse om Solen, set fra referencerammerne for (a) Solen og (b) Jorden.

Som Jorden fortsætter sin rejse rundt om Solen, bevæger retningen mod Solen sig hen langs en tættere tilpasning til hældningen på den nordlige side af Jordens akse og Solen klatrer højere op, på den nordlige himmel. Den nordlige ende af Jordens akse, hælder mest mod solen efter omkring 3 måneder efter forårsjævndøgn. Når dette sker, når Solen sin nordligste placering på himlen og ligger i stjernebilledet Tyren, nær grænsen til stjernebilledet Tvillingerne. Denne dag, der markere årets længste dag og sommerens begyndelse på den nordlige halvkugle, forekommer omkring den 21. juni. Dette er sommersolhverv (solhverv betyder bogstaveligt talt ”sol står stille”. Solens nord-syd bevægelse på himlen stopper og vender i sin retning). Bemærk, at det er samme dag som Jordens akse på den sydlige halvkugle, hælder længst væk fra Solen og markerer begyndelsen af vinteren på den sydlige halvkugle.

Tre måneder senere, omkring 23. september, krydser Solen igen himlens ækvator. Dette punkt på Solens tilsyneladende bane, ligger i stjernebilledet Jomfruen og kaldes efterårsjævndøgn. Udtrykket henviser både til Solens placering på himmelkuglen og den dato hvor det sker. Fordi Solen igen er ved himlens ækvator, er dage og nætter præcis 12 timer lange. Det er den første efterårsdag på den nordlige halvkugle og den første forårsdag på den sydlige halvkugle.

Omkring den 22. december, når Solen sit sydligste punkt på himlen, som den Solens tilsyneladende bane tager og Solen befinder sig nu i stjernebilledet Skytten. Denne dag kaldes vintersolhverv. Jordens nordpol, hælder længst væk fra Solen på denne dag. På den nordlige halvkugle, er dette årets korteste dag og den første vinterdag. Som Solen passerer vintersolhverv, bevæger den sig nu videre mod forårsjævndøgn og dagene på den nordlige halvkugle begynder at blive længere. Næsten alle kulturelle traditioner på den nordlige halvkugle, har en eller anden stor fejring i slutningen af december (figur 2.16). Jul for eksempel, fejres blot tre dage efter vintersolhverv. Disse vinterfestivaler, har mange forskellige betydninger for det forskellige folkeslag der fejrer dem, men de har alle sammen en ting til fælles: de fejrer tilbagekomsten af kilden til Jordens lys og varme. Dagene bliver ikke kortere men bliver nu længere. Det er et ”nyt år” og endnu engang vil Solen vinde over natten. Foråret re på vej igen.

Figur 2.16 – De fleste kulturelle traditioner på den nordlige halvkugle, omfatter en stor fest i slutningen af december, omkring det tidspunkt, hvor dagene begynder at blive længere.

Interessant nok, er der mere til det vi føler i løbet af de forskellige årstider, end den mængde energi vi modtager fra Solen. Ligesom det tager tid for en gryde med vand at varme op på et komfur og tid for vandet at køle ned igen, tager det også tid for Jorden at reagere på varmen fra Solen. De varmeste måneder i sommeren på den nordlige halvkugle, er normalt juli og august, som kommer efter sommersolhverv og hvor dagene bliver kortere. Tilsvarende er de koldeste måneder i vinteren på den nordlige halvkugle normalt januar og februar, der falder efter vintersolhverv og hvor dagene bliver længere. De klimatiske forsinkelser af årstiderne på Jorden, halter efter ændringerne i mængden af varme, vi modtager fra Solen.

Vores opfattelse af årstiderne skal ændres noget ved polerne. Ved breddegrader nord for 66,5º nord og syd for 66,5º syd, er Solen cirkumpolar en del af året, fra omkring første sommerdag. Disse områder af breddegrader, kaldes henholdsvis for den arktiske polarcirklen og den antarktiske polarcirkel. Når Solen er cirkumpolar, er den over horisonten i 24 timer i døgnet og har givet polaregnene tilnavnet ”midnatsolens land”. Arktis og Antarktis betaler for disse lange dage, med en lige så lang periode fra omkring første vinterdag, hvor Solen aldrig kommer op over horisonten og hvor nætterne dermed er 24 timer lange. Solen stiger aldrig højt op på himlen på Arktis eller Antarktis, hvilket betyder at sollyset aldrig er meget direkte. Det er grunden til, at selv med de lange dage i sommeren, forbliver Arktis og Antarktis dog relativt kølige.

Årstiderne er også forskellige nær ækvator. Husk fra figur 2.9c, at for en iagttager på ækvator, er alle stjernerne synlige på himlen i 12 timer i døgnet og Solen er ingen undtagelse. Ændringerne i hvor direkte sollyset rammer gennem året, er også forskellig ved ækvator. Her passerer Solen direkte hen over hovedet på den første forårsdag og den første efterårsdag, fordi det er disse dage, hvor Solen er ved himlens ækvator. Sollyset er mest direkte på ækvator på disse dage. Ved sommersolhverv, er Solen på sit nordligste punkt langs ekliptika. Det er på denne dag, og ved vintersolhverv, at Solen er længst væk fra zenit ved middagstid og derfor er sollyset på disse dage mindst direkte. Strengt taget, oplever ækvator kun to årstider: sommer, når Solen passerer direkte hen over hovedet; og vinter, når Solen er på sine nordligste og sydligste punkter på ekliptika. Men sommer og vinter, er ikke meget forskellige fra hinanden. Solen er oppe i 12 timer i døgnet året rundt og Solen er altid så tæt på at være direkte over hovedet ved middagstid, at mængden af direkte sollys kun varierer med 8% i løbet af et år.

Hvis du bor mellem breddegraderne 23,5º syd og 23,5º nord – i Rio de Janeiro eller Honolulu for eksempel – Vil Solen være direkte over hovedet, to gange i løbet af året. Området mellem disse to breddegrader, kaldet troperne. Den nordlige grænse for denne region kaldes Krebsens vendekreds; den sydlige grænse for denne region, kaldes Stenbukkens vendekreds (se figur 2.13).

Vent lige et øjeblik! Vi har allerede påpeget, at Solen vises i stjernebilledet Tyren, når den er i sit nordligste punkt og i stjernebilledet Skytten når den er i sit sydligste punkt. Hvorfor kaldes Krebsens vendekreds så ikke for Tyrens vendekreds? Hvorfor kaldes Stenbukkens vendekreds ikke for Skyttens vendekreds? Svaret er historisk betinget. Da disse breddegrader blev navngivet for omkring 2.000 år siden, var Solens nordligste punkt i Krebsen. Siden da er det langsomt gledet fra Krebsen til Tvillingerne og befinder sig nu i Tyren. Ligeledes er Solens sydligste punkt gledet fra Stenbukken til Skytten. Hvordan kan dette ske? Det kommer vi til at finde ud af nu.

Jordens akse slingrer og årstiderne skifter gennem året

Da den alexandrinske astronom Ptolemæus (Claudius Ptolemæus) og hans medarbejdere formaliserede deres viden om positioner og bevægelser af objekter på himlen for 2.000 år siden, dukkede Solen op i stjernebilledet Krebsen ved den første sommerdag på den nordlige halvkugle og i stjernebilledet Stenbukken på den første vinterdag på den nordlige halvkugle – dermed navnene på tropernes vendekredse. Dette fører os til dette spørgsmål: Hvorfor har de konstellationer hvori solhvervene synes at være i, ændret sig? Svaret har med det faktum at gøre, at der er to bevægelser forbundet med Jorden og dens akse. Jorden roterer om sin egen akse, men dens akse slingrer også som aksen på en snurretop (figur 2.17a). Denne slingren, er meget langsom og det tager omkring 26.000 år at fuldføre en hel cyklus. I løbet af denne tid, tager himlens nordpol en tur omkring en stor cirkel, centreret på den nordlige ekliptikapol. Polaris, er et moderne navn for den stjerne, vi sær tæt på himlens nordpol. Hvis du kunne rejse flere tusinde år frem eller tilbage i tiden, ville du opdage, at dette punkt, hvorom den nordlige himmel synes at dreje, ikke længere er nær Polaris.

Figur 2.17 – Visuel analogi – (a) Jordens rotationsakse, ændrer retning på samme måde som aksen på en snurretop ændrer retning. (b) Denne præcession forårsager at projektionen af Jordens akse bevæger sig i en cirkel med en diameter på 47º, centreret ved den nordlige ekliptikapol (orange kryds), i løbet af en periode på 25.800 år. Det røde kryds viser projektionen af Jordens akse på himlen, i begyndelsen af det 21. århundrede.Husk på, at himlens ækvator, er det sæt af retninger, der ligger vinkelret på Jordens akse. Da Jordens akse slingrer, så må himlens ækvator altså slingre sammen med den. Og som himlens ækvator slingrer, ændres de steder hvor den krydser ekliptika – jævndøgn – sig også. Under hver periode på Jordens 26.000 årige slingren, gennemfører jævndøgnene et komplet kredsløb om himlens ækvator. Tilsammen kaldes disse skift i position, præcession af jævndøgn.

Tendensen til, at årstiderne flytter sig fra århundrede til århundrede, har lavet ravage i menneskehedens indsats, for at fremstille pålidelige kalendere og historien er fuld af interessante anekdoter, der er relateret til dette problem. For eksempel, i meget af det 16., 17., og 18., århundrede, haltede kalenderne i det protestantiske Europa, efter kalenderne i det katolske Europa. Først med 10 dage og senere med 11 dage. Det var ikke før 1752, at England og Englands kolonier, herunder dem i Amerika, valgte at droppe 11 dage i deres kalender, for at bringe den i overensstemmelse med den katolske kalender. Dette forsonende skridt, blev mødt af optøjer blandt de mennesker, der på en eller anden måde følte, at disse dage var blevet stjålet fra dem.

Den nuværende kalender (der ikke blev vedtaget i Rusland før 1917 ved den bolsjevikiske revolution), er kendt som den gregorianske kalender og er baseret på det tropiske år, som er 365,242199 soldage langt. En soldag, er den 24-timers periode af Jordens rotation, der bringer Solen tilbage til den samme lokale meridian. Det tropiske år, måler tiden fra et forårsjævndøgn til det næste – altså fra starten på foråret, til starten af det næstkommende forår. Bemærk, at det tropiske år, ikke er et helt antal dage langt, men er cirka ¼ dag længere. Et detaljeret system af skudår – år, hvori en 29ende dag tilføres til februar måned – bruges i vores kalender, for at kompensere for den ekstra brøkdel af en dag og forhindrer årstiderne fra langsomt ”at skubbe” årets forløb (i stigende grad at komme ud af trit med månederne): vinter i december et år og i august i et andet.

Næste afsnit →