19.7 – Quiz, kapitel 19

Kapitel 19 - Galakser

Som du så i kapitel 18, er det mindre end et århundrede siden, at astronomerne fandt ud af, at universet er fyldt med store samlinger af stjerner og støv, kaldet galakser. Ligesom stjerner varierer i deres masse eller deres udviklingstrin, findes galakser også i mange former. Som vi gjorde med stjernerne, begynder vi vores fortælling om galakser, med en gennemgang af typerne af galakser, og deres grundlæggende egenskaber, forbedre at kunne forstå forskellen mellem dem. I det næste kapitel, vil vi fokusere på Mælkevejen, og i de følgende kapitler, vil vi se på udviklingen af galakser og udviklingen af selve universet.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål som relaterer sig til din forståelse af kapitel 19. Spørgsmålene er enten rækkefølgespørgsmål, hvor du skal opstille svaret som den korrekte rækkefølge fra en liste, eller er spørgsmål hvor svaret skal angives som en eller flere muligheder. I spørgsmålstypen med flere valgmuligheder, er der ikke angivet om der er et eller flere korrekte svar til spørgsmålet. Du skal vælge den eller de svarmuligheder du mener er korrekt.

1 / 15

Hvilket af nedenstående, bidrager med den største procentmæssige andel til en spiralgalakses samlede masse?

Vælg det eller de svarmuligheder der passer.

2 / 15

I forhold til spiralgalakser, kan Hubbles lov bruges til at estimere...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

3 / 15

Astronomer bestemmer radiussen på en AKG ved at måle...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

4 / 15

Hvis du observerede en galakse med en Hα emissionslinje der havde en bølgelængde på 756,3 nm, hvad ville galaksens rødforskydning være? Bemærk, at hvilebølgelængden for Hα emissionslinjer er 656,3 nm.

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

5 / 15

Når astronomerne udvider deres afstandsstige udover 30 Mpc, ændrer de deres målestandard fra Cepheid-variable stjerner til Type Ia supernovaer. Hvorfor er denne ændring nødvendig?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

6 / 15

Hvilken galaksetype har en sfærisk bue og en veldefineret skive?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

7 / 15

Hvilken galaksetype er formet som en rugbybold?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

8 / 15

For en galakse, referer begrebet morfologi til...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

9 / 15

Hvis alle stjerner i en elliptisk galakse bevægede sig i tilfældige retninger i deres kredsløb, ville den elliptiske galakse være af typen...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

10 / 15

Spiralgalaksers flade rotationskurve, indikerer at massefordelingen ligner...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

11 / 15

Astronomer observerer to galakser, A og B. Galakse A har en recessionshastighed på 2.500 km/s, mens galakse B har en recessionshastighed på 5.000 km/s. Ifølge disse data, så er...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

12 / 15

Hubble-konstanten, findes ud fra...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

13 / 15

Astronomer ved, at mørkt stof er til stede i galaksers haloer, fordi hastighederne af de omkredsende stjerner _______ langt fra galaksens centrum.

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

14 / 15

Hvad tegner sig for forskellene mellem de forskellige typer af AKG'er?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

15 / 15

Hvis en Seyfertgalakses kerne varierer i lysstyrke med en tidsskala på omkring 10 timer, hvad er så cirkastørrelsen på den region der udsender lyset?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

Your score is

The average score is 0%

Afslut