18.8 – Quiz, kapitel 18

Kapitel 18 - Universets udvidelse

I denne sidste del af fortællingen, bevæger vi os til en beskrivelse af de største grupper af stjerner — galakser. Som vi har gjort i de øvrige dele af denne fortælling, starter vi i dette kapitel med at se på det store billede: opdagelsen af galakserne og deres fordeling i rummet. I senere kapitler, vil vi se på typer af galakser, inklusiv Mælkevejen, og se hvad disse observationer indikerer, om universets endelige skæbne.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål som relaterer sig til din forståelse af kapitel 18. Spørgsmålene er enten rækkefølgespørgsmål, hvor du skal opstille svaret som den korrekte rækkefølge fra en liste, eller er spørgsmål hvor svaret skal angives som en eller flere muligheder. I spørgsmålstypen med flere valgmuligheder, er der ikke angivet om der er et eller flere korrekte svar til spørgsmålet. Du skal vælge den eller de svarmuligheder du mener er korrekt.

1 / 14

Hvad mener astronomerne, når de siger at universet er homogent?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

2 / 14

Hvad mener astronomer, når de siger at universet er isotropisk?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

3 / 14

Kosmologisk rødforskydning, beregnes ud fra spektrallinjer fra...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

4 / 14

Når de ser ud i universet, observerer astronomerne at næsten alle galakser bevæger sig væk fra Mælkevejen. Disse observationer tyder på at...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

5 / 14

Nogle galakser har rødforskydninger, z, der hvis den sidestilles med vr/c, korresponderer med hastigheder der er større end lysets hastighed. Den specielle relativitet overtrædes ikke i dette tilfælde...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

6 / 14

Big Bang teorien forudså...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

7 / 14

Den spimpleste måde at estimere universets alder på, er...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

8 / 14

KMB indeholder information om...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

9 / 14

Det kosmologiske princip siger, at...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

10 / 14

Hvorfor udvider Mælkevejen sig ikke sammen med resten af universet?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

11 / 14

Skaleringsfaktoren holder styr på...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

12 / 14

Big Bang er...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

13 / 14

KMB'en er essentielt ens i alle retninger på himlen. Dette er et eksempel på...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

14 / 14

Hvilke af nedenstående grundstoffer, blev ikke dannet som følge af Big Bang nukleosyntenen?

Vælg det eller de svarmuligheder der passer.

Your score is

The average score is 25%

Afslut