17.7 – Quiz, kapitel 17

Kapitel 17 - Relativitet og sorte huller

Indtil videre, har vores undersøgelse af stjerner og planeter, været baseret på galilæiske og newtonske opfattelser af tyngdekraften. Begyndelsen af det 20. århundrede skabte en revolution i forståelsen af disse grundlæggende begreber, og den fastslog ideen om, at tid og rum, er ubønhørligt forbundne. I dette kapitel, vil vi bevæge os ud over de newtonske ideer omkring tid og rum.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål som relaterer sig til din forståelse af kapitel 17. Spørgsmålene er enten rækkefølgespørgsmål, hvor du skal opstille svaret som den korrekte rækkefølge fra en liste, eller er spørgsmål hvor svaret skal angives som en eller flere muligheder. I spørgsmålstypen med flere valgmuligheder, er der ikke angivet om der er et eller flere korrekte svar til spørgsmålet. Du skal vælge den eller de svarmuligheder du mener er korrekt.

1 / 15

Opstil nedenstående i forhold til massen på den stjerne der dannede hver især. Start med den letteste:

a. Neutronstjerne
b. Sort hul
c. Hvid dværg

Angiv svaret på formen a-b-c-...

2 / 15

En bil nærmer sig med 50 km/t. En flue inde i bilen, flyver mod bagenden af bilen med 7 km/t. Fra dit synspunkt ved vejsiden, bevæger fluen sig med _______ km/t.

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

3 / 15

En bil nærmer sig med 50 km/t. Føreren tænder forlygterne. Fra dit synspunkt ved vejsiden, bevæger lyset fra forlygterne sig med...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

4 / 15

Forestil dig, at du der ombord på et rumskib der ikke bevæger sig. Et andet rumskib farer forbi dit med en hastighed på 0,5 c. Du starter et stopur, og stopper det 10 sekunder senere. For en astronaut i det andet rumskib, er antallet af sekunder der er gået under de 10 sekunder på dit stopur...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

5 / 15

Den internationale rumstation (ISS) flyver afsted over Jorden. Ved hjælp af et teleskop, tager du et billede, og måler dens længde til at være _______ end dens målte længde ville have været, hvis den befandt sig på Jorden.

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

6 / 15

Astronauter på den internationale rumstation (ISS)...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

7 / 15

Einsteins formel for tyngdekraft...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

8 / 15

Som et stort huls masse stiger, vil dets Schwartzschild radius...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

9 / 15

Hvis en neutronstjerne er mere end tre gange tungere end Solen, kollapser den på grund af at...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

10 / 15

Relativ bevægelse mellem to objekter er kun tydelig...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

11 / 15

Hvis et rumskib nærmer sig med 0,5 c, og et lys på rumskibet som vender mod dig tændes, hvor hurtigt vil lyset så bevæge sig når det når frem til dig?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

12 / 15

Forestil dig, at to protoner bevæger sig forbi hinanden med afstand d, og med den relative hastighed 0,9 c. Sammenlignet med to stationære protoner med en indbyrdes afstand på d, vil tyngdekraften mellem protonerne der bevæger sig være...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

13 / 15

Hvis to rumskibe nærmer sig hinanden, og de hver især bevæger sig med 0,5 c relativt til en udenforstående observatør, så vil rumskib A måle hastigheden på rumskib B til at være...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

14 / 15

Det stærkeste bevis for sorte huller kommer fra hurtigt blinkende røntgenkilder. Denne observation, indikerer at...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

15 / 15

Den nuværende model for GSU'er, inkluderer jetstrømme fra den kollapsede stjerne. Du har set jetstrømme som disse før, da du kiggede på...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

Your score is

The average score is 46%

Afslut