17. Relativitet og sorte huller

Indtil videre, har vores undersøgelse af stjerner og planeter, været baseret på galilæiske og newtonske opfattelser af tyngdekraften. Begyndelsen af det 20. århundrede skabte en revolution i forståelsen af disse grundlæggende begreber, og den fastslog ideen om, at tid og rum, er ubønhørligt forbundne. I dette kapitel, vil vi bevæge os ud over de newtonske ideer omkring tid og rum. Ved afslutningen af dette kapitel, vil du være i stand til at:

  • Beskrive hvorfor, lysets hastighed er en universal konstant.
  • Angive de vigtigste implikationer og forudsigelser, for speciel og generel relativitet.
  • Anerkende, at tyngdekraften er en konsekvens af måden hvorpå, masse fordrejer selve formen på rum-tiden.
  • Beskrive de vigtigste elementer, i stellare sorte huller.

17.1 – Videre fra den newtonske fysik

17.2 – Den specielle relativitetsteori

17.3 – Tyngdekraft, er en forvrængning af rum-tiden

17.4 – Sorte huller

17.5 – Baggrund: Gammastråleudbrud

17.6 – Resumé af kapitel 17

17.7 – Quiz

Næste afsnit →