16.7 – Quiz, kapitel 16

Kapitel 16 - Tunge stjerners udvikling

Langt de fleste stjerner, er mindre massive og mindre i størrelse, end Solen, og de lever i relativt lang tid. De mest massive stjerner, O- og B-typerne, er mere sjældne, og lever i meget kortere tid. Når disse massive stjerner dør, er resultatet langt mere spektakulært, end når lette stjerner dør.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål som relaterer sig til din forståelse af kapitel 16. Spørgsmålene er enten rækkefølgespørgsmål, hvor du skal opstille svaret som den korrekte rækkefølge fra en liste, eller er spørgsmål hvor svaret skal angives som en eller flere muligheder. I spørgsmålstypen med flere valgmuligheder, er der ikke angivet om der er et eller flere korrekte svar til spørgsmålet. Du skal vælge den eller de svarmuligheder du mener er korrekt.

1 / 15

Hvorfor er en tung stjernes indre lag inddelt som et løg?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

2 / 15

Opstil følgende grundstoffer i rækkefølge efter den orden de forbrændes i, i en stjernes kerne med høj masse under dens udvikling. Opstil dem i den rækkefølge de forbrændes i:

a. Helium
b. Neon
c. Oxygen
d. Silicium
e. Hydrogen
f. Carbon

Angiv svaret på formen a-b-c-...

3 / 15

Grundstofferne der er tungere end jern stammer fra...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

4 / 15

En pulsar pulserer fordi...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

5 / 15

Figur 16.3 – Når tunge stjerner forlader hovedserien, bevæger de sig horisontalt i H-R diagrammet.

Kig på figur 16.3 herover. Hvis det var muligt at observere en tung stjerne bevæge sig mod højre, langs med en af disse linjer efter stjernen havde forladt hovedserien, hvad ville du så kunne observere der skete med stjernens farve?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

6 / 15

Figur 16.3 – Når tunge stjerner forlader hovedserien, bevæger de sig horisontalt i H-R diagrammet.

Kig på figur 16.3 herover. Hvis det var muligt at observere en tung stjerne bevæge sig mod højre sammen med de øverste stjerners linjer efter de har forladt hovedserien, hvad ville du så kunne observere skete med stjernens størrelse?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

7 / 15

Figur 16.22 – H-R diagrammer for stjernehobe, er øjebliksbilleder af stjerneudviklingen. Disse H-R diagrammer af en simuleret stjernehob på 40.000 stjerner med en Sol-lignende sammensætning, er vist på forskellige tidspunkter efter dannelsen af stjernehoben. Bemærk, at udviklingen på hovedserien, går mod stjerner med lavere og lavere masser.

Lig på figur 16.22 herover. Hvis Solen var medlem af denne kuglehob, ville denne kuglehobs H-R diagram ligge mellem...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

8 / 15

I en tung stjerne, forekommer hydrogenfusion gennem...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

9 / 15

Lagene i en tung stjerne, forekommer groft set efter...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

10 / 15

Eta Carinae, er et ekstremt tilfælde på...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

11 / 15

Fusion af jern, kan ikke understøtte en stjerne fordi...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

12 / 15

Starten på fotodesintegrationen af jern i en stjerne, igangsætter en proces der altid resulterer i en...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

13 / 15

Krabbetågen kan fungere som en test for vores ideer omkring supernovaeksplosioner, fordi...?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

14 / 15

Hvilken mekanisme leverer det indre tryk i en neutronstjerne?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

15 / 15

Meget unge kuglehobe, har hovedserieafbrydelser...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

Your score is

The average score is 0%

Afslut