16. Tunge stjerners udvikling

Langt de fleste stjerner, er mindre massive og mindre i størrelse, end Solen, og de lever i relativt lang tid. De mest massive stjerner, O- og B-typerne, er mere sjældne, og lever i meget kortere tid. Når disse massive stjerner dør, er resultatet langt mere spektakulært, end når lette stjerner dør. Ved afslutningen af dette kapitel, vil du være i stand til at:

  • Tegne et flow diagram over sekvensen af trinnene, i en tung stjernes udvikling.
  • Beskrive hvordan tunge stjerners død, adskiller sig fra lette stjerners død.
  • Forklare oprindelsen af de kemiske grundstoffer op til, og tungere end jern.
  • Identificere hvordan H-R diagrammet, gør det muligt for astronomerne, at måle stjerners alder, og at teste teorierne om stjernernes udvikling.

16.1 – Tunge stjerner følger deres eget spor

16.2 – Tunge stjerner dør med et brag

16.3 – Det spektakulære ved og arven efter en supernova

16.4 – Stjernehobe er øjebliksbilleder af stjerners udvikling

16.5 – Baggrund: Såning af universet med nye kemiske grundstoffer

16.6 – Resumé af kapitel 16

16.7 – Quiz

Næste afsnit →