15.8 – Quiz, kapitel 15

Kapitel 15 - Lette stjerners udvikling

Inde i dens kerne, fusionerer Solen mere end 4 milliarder kilogram hydrogen til helium, hvert eneste sekund; og selv om Solen måske virker udødelig, set med menneskelige øjne, så vil den til sidst løbe tør for brændstof. Når den gør det, om cirka 5 milliarder år fra nu, vil Solens tid i hovedserien ophøre. I dette klapitel undersøger vi, hvad der sker når en let stjerne som Solen, nærmer sig enden på dens liv.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål som relaterer sig til din forståelse af kapitel 15. Spørgsmålene er enten rækkefølgespørgsmål, hvor du skal opstille svaret som den korrekte rækkefølge fra en liste, eller er spørgsmål hvor svaret skal angives som en eller flere muligheder. I spørgsmålstypen med flere valgmuligheder, er der ikke angivet om der er et eller flere korrekte svar til spørgsmålet. Du skal vælge den eller de svarmuligheder du mener er korrekt.

1 / 15

Opstil nedenstående hovedseriestjerner efter deres levetider, ordnet fra kortest til længste levetid:

a. Solen: masse 1 MSolen, luminositet 1 LSolen.
b. Capella Aa: masse 3 MSolen, luminositet 76 LSolen.
c. Rigel: masse 24 MSolen, luminositet 85.000 LSolen.
d. Sirius: masse 2 MSolen, luminositet 25 LSolen.
e. Canopus: masse 8,5 MSolen, luminositet 13.600 LSolen.
f. Achernar: masse 7 MSolen, luminositet 3.150 LSolen.

Skriv svaret på formen a-b-c-...

2 / 15

Op stil nedenstående Udviklingstrin for hovedseriestjerner med lav masse i rækkefølge, først til sidst:

a. Hovedseriestjerne
b. Udstrøder planetarisk tåge
c. Vandret gren
d. Helium-flash
e. Rød kæmpe-gren
f. Asymptotisk kæmpe-gren
g. Hvid dværg

Angiv savret på formen a-b-c-...

3 / 15

Hvis en stjerne følger en vandret sti henover H-R diagrammet, så...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

4 / 15

Degenereret stof er forskelligt fra normalt stof, fordi som massen stiger...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

5 / 15

De tungeste stjerner har den korteste levetid fordi...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

6 / 15

Hvis en hovedseriestjerne pludselig begyndte at forbrænde hydrogen med en højere hastighed, ville den blive...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

7 / 15

Det er sjældent at se et helium-flash fordi...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

8 / 15

Stjerner inde de træder ind i hovedserien, mister op til 50 procent af deres masse fordi...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

9 / 15

En planetarisk tåge lyser fordi...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

10 / 15

Som en AKG-stjerne udvikler sig til en hvid dværg, løber den tør for nukleart brændstof, og man kunne gætte på at den ville køle af, og bevæge sig mod højre i H-R diagrammet. Hvorfor bevæger stjernen sig mod venstre i stedet?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

11 / 15

Når den sammenpresses opvarmes almindeligt gas, men degenereret gas opvarmes ikke. Hvorfor opvarmes en kerne af degenereret gas så, når stjernen fortsætter med den skalforbrænding?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

12 / 15

Alle Type 1a supernovaer...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

13 / 15

På latin betyder nova 'ny'. Dette ord bruges om novaer og supernovaer fordi de er...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

14 / 15

Når Solen løber tør for hydrogen i dens kerne, vil den blive større og mere luminøs fordi...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

15 / 15

En hvid dværg er placeret i det nedre venstre hjørne af H-R diagrammet. Fra denne information alene, kan du udlede at...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

Your score is

The average score is 26%

Afslut