15.7 – Resumé af kapitel 15

  • Lette og tunge stjerner udvikler sig forskelligt. Jo mere massiv en stjerne er, desto kortere er dens levetid.
  • Alle stjerner opbruger til sidst deres atomare brændstof. Helium ophober sig som aske, i kernen på hovedseriestjerner. Efter den har brugt dens hydrogen, forlader lette stjerner hovedserien og svulmer op og bliver en rød kæmpe.
  • En rød kæmpe, forbrænder helium ved hjælp af tripel-alfa-processen. I deres døende faser, danner nogle stjerner en planetarisk tåge.
  • Alle lette stjerner, bliver i sidste ende til en hvid dværg. En hvid dværg er meget varm, men meget lille, og kan ikke overstige 1,4 MB. Hvide dværge afkøles langsomt og bliver til en kold, mørk slagge – stjernernes kirkegård.
  • Masseoverførsel i et binært system, kan lede til novaer eller supernovaer. Type Ia supernovaer bruges som standardfyrtårne, til måling af afstanden til de fjerneste objeker i universet.
  • Lette stjerner, har en levetid i hovedserien, der er sammenlignelig med den evolutionære tidsplan for livet på Jorden. Hvis livet på Jorden er typisk (et meget stort hvis), så vil tunge stjerner med kortere levetider ikke være stabile længe nok, til at fremskredent liv skal udvikle sig.

Tilbage til kapiteloversigten