15.6 – Baggrund: Stjernelevetider og biologisk udvikling

Fra fossile optegnelser og DNA-analyser, vurdere forskere, at livet tilsyneladende har fået fodfæste på Jorden, inden for 400 millioner år til 1 milliard år efter dannelsen af Solsystemet for 4,6 milliarder år siden. Det tog yderligere 1,5 milliarder år for mere komplekse celler at udvikle sig, og yderligere 1 milliard år for multicellulært liv at udvikle sig. De første dyr opstod ikke på Jorden før for 600 millioner år siden, 4 milliarder år efter dannelsen af Solen og Solsystemet.

Det eneste kendte eksempel på biologi, er livet på Jorden. Det er altid risikabelt at ekstrapolere fra et enkelt datapunkt, og det er ikke kendt, om biologi er udbredt i universet, eller om Jordens biologiske tidslinje er ”typisk”. Stadig er argumentationen far dette ene eksempel, den eneste måde at begynde at tænke på livet i universet på. Hvordan sammenlignes den fortløbende udvikling af livet på Jorden, med livet for stjernerne i hovedserien? Tabel 15.1 angiver, at levetiden for en O5-stjerne er mindre end en million år; at en B5-stjerne lever cirka 80 millioner år; og en A0-stjerne lever i cirka 400 millioner år. Disse stjerner, ville være løbet tør for hydrogen i kernen og begyndt at udvikle sig ud over hovedserien på mindre tid, end det tog livet på Jorden at slå sig ned, efter perioden med kraftigt bombardement tidligt i Solsystemets historie.

Den 1 milliard lange levetid i hovedserien for en A5-stjerne, svarer til den tid det krævede for de simpleste livsformer at udvikle sig på Jorden. De 2 milliarder års levetid for en F0-stjerne, svarer til den tid det to for de fotosyntetiske bakterier at udvikle sig på Jorden. Kun F5-stjerner og dem der er køligere, altså mindre massive stjerner, har længere levetider end de 4 milliarder år, det tog livet på Jorden, at udvikle sig til dyr. Projekter, der søger efter ekstrasolare planeter, der bebos af intelligent liv, retter derfor deres teleskoper mod stjerner der er af F5 typen eller køligere, ud fra teorien om, at mere massive og varmere stjerner, ikke lever længe i hovedserien til, at fremskredent liv kan nå at udvikle sig.

Efter en stjerne forlader hovedserien, anslås den helium-forbrænde røde kæmpe fase, af vare i cirka 1/10 del af den tid stjernen tilbragte i hovedserien, så den biologiske tidsplan hjælper ikke meget hos stjerner med et kort liv. Kunne livet overleve overgangen af sin stjerne til en rød kæmpe? Som nævnt i Grundlæggende Viden 15.1, så selvom en planet ikke bliver ødelagt, så ændres kredsløb, temperatur og atmosfæriske forhold drastisk, og livet må undværligt skulle flytte sig for at kunne overleve.

Det vi har set på i dette kapitel, er repræsentativt for den skæbne, der afventer de fleste stjerner i universet. I det næste kapitel, vil vi se på udviklingen af den lille brøkdel af stjerner, der falder ind under kategorien tunge stjerner.

Næste afsnit →