14.7 – Quiz, kapitel 14

Kapitel 14 - Stjernedannelse og det interstellare medium

Rummet mellem stjernerne, er ikke tomt; der er gigantiske skyer af kold gas og støv. Varm gas fylder rummet mellem disse skyer, presser på dem, og hjælper med til at holde dem sammen. Hvert af atomerne og molekylerne i en sky, er tyngdemæssigt tiltrukket til enhver anden partikel i skyen. Nogle af disse skyer kollapser under tyngdekraftens påvirkning, fragmenterer, og danner flere stjerner, og fragmenterer nogle gange yderligere, og danner planeter. I dette kapitel vil vi se på, hvordan stjerner dannes fra dette interstellare materiale.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål som relaterer sig til din forståelse af kapitel 14. Spørgsmålene er enten rækkefølgespørgsmål, hvor du skal opstille svaret som den korrekte rækkefølge fra en liste, eller er spørgsmål hvor svaret skal angives som en eller flere muligheder. I spørgsmålstypen med flere valgmuligheder, er der ikke angivet om der er et eller flere korrekte svar til spørgsmålet. Du skal vælge den eller de svarmuligheder du mener er korrekt.

1 / 15

Faserne i det interstellare medium inkruderer...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

2 / 15

Støv i det interstellare medium, kan observeres ved...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

3 / 15

Det interstellare medium i Solens område af galaksen, er tættest på sammensætningen af...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

4 / 15

Interstellart støv, blokerer effektivt synligt lys fordi...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

5 / 15

Den varme interstellare gas opvarmes primært af...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

6 / 15

Astronomer bestemte det interstellare mediums sammensætning ud fra...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

7 / 15

I astronomien, refererer udtrykker bipolar til udstrømninger der...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

8 / 15

Hvilket af nedenstående udsagn, har bidraget mest til vores forståelse af processen bag stjernedannelse?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

9 / 15

Koldt neutralt hydrogen kan måles fordi...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

10 / 15

Hayashi-sporet, er et næsten lodret sport i H-R diagrammet, for protostjerner med lav masse. Hvilket af nedenstående udsagn, ville du forvente fra en protostjerne der bevæger sig langs dette lodrette spor?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

11 / 15

Hvilke to kræfter etablerer den hydrostatiske ligevægt i en protostjerne under udvikling?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

12 / 15

Hvis du studerer et foto taget ved synligt lys af en fjern galakse, og på det ser du en mørk bjælke brede sig ud langs med den lyse centale skive i galaksen. Denne mørke bjælke er sandsynligvis forårsaget af...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

13 / 15

Hvad forårsager, at et hydrogenatom udsender en foton ved 21-cm radiostråling?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

14 / 15

Astronomer ved, at der er støvholdige tilvæskstsskiver omkring protostjerner fordi...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

15 / 15

Hvad er den allervigtigste egenskab for en stjerne, som vil bestemme dens udvikling?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

Your score is

The average score is 0%

Afslut