13.7 – Quiz, kapitel 13

Kapitel 13 - Vores stjerne - Solen

For livet på Jorden, er Solen det vigtigste objekt på himlen. Den oplyser dagen, opvarmer planeten, og leverer energien til livet. Men for astronomerne, er Solen blot en typisk hovedseriestjerne, bekvemt placeret i nærheden, for detaljeret undersøgelse

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål som relaterer sig til din forståelse af kapitel 13. Spørgsmålene er enten rækkefølgespørgsmål, hvor du skal opstille svaret som den korrekte rækkefølge fra en liste, eller er spørgsmål hvor svaret skal angives som en eller flere muligheder. I spørgsmålstypen med flere valgmuligheder, er der ikke angivet om der er et eller flere korrekte svar til spørgsmålet. Du skal vælge den eller de svarmuligheder du mener er korrekt.

1 / 15

Den fysiske model for Solens indre er blevet bekræftet ved observationer af...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

2 / 15

Angiv rækkefølgen af nedenstående trin ved fusion af hydrogen til helium. Hvis der er to eller flere trin der foregår samtidig, brug '=' (lighedstegn) i stedet for'-'.

a. En positron udsendes
b. En gammastråle udsendes
c. To hydrogenkerner udsendes
d. To 3He-kerner kolliderer og bliver til 4He
e. To hydrogenkerner kolliderer og bliver til 2H
f. To gammastråler udsendes
g. En neutrino udsendes
h. En deuterium-kerne og en hydrogenkerne kolliderer og bliver til 3He

Angiv svaret på formen a=b-c-...

3 / 15

Solpletter, soludbrud, og koronale masseudkastninger, er alle forårsaget af...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

4 / 15

Solens struktur bliver bestemt af både balancen mellem de kræfter der udøves af _______ og tyngdekraften, og balancen mellem energigenereringen og energi_______.

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

5 / 15

I proton-proton-kæden, bliver fire hydrogenkerner omdannet til en heliumkerne. Dette sker ikke spontant på Jorden, fordi processen kræver...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

6 / 15

Problemet med Sol-neutroinoen pegede på et fundamentalt hul i vores forståelse af...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

7 / 15

Solpletter skifter i antal og placering gennem Solcyklussen. Dette fænomen er forbundet med...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

8 / 15

Hvis en enorm mængde helium pludselig blev forbrændt i Solens kerne, hvilke af nedenstående ville så blive observeret først?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

9 / 15

Solens korona, har en temperatur på 1 til 2 millioner kelvin; fotosfæren har en temperatur på kun 6.000 K. Hvorfor er koronaen ikke meget klarere end fotosfæren?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

10 / 15

Solen roterer en gang hver 25. dag relativt til stjernerne, og en gang hver 27. dag relativt til Jorden. Hvorfor er disse to tal forskellige?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

11 / 15

Angiv rækkefølgen på nedenstående områder i Solen, ordnet efter stigende radius:

a. Korona
b. Kerne
c. Strålingszone
d. Konvektiv zone
e. Kromosfære
f. Fotosfære
g. En solplet

Angiv svaret på formen a-b-c-...

12 / 15

Koronale masseudsendelser...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

13 / 15

Som energi bevæger sig ud fra Solens kerne mod dens rejse til overfladen, rejser den først via _______, derefter via _______, og så via _______.

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

14 / 15

Energi dannes primært i Solens centrum, fordi...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

15 / 15

Solvinden skubber på Jordens magnetosfære og ændrer dens form fordi...

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

 

Your score is

The average score is 60%

Afslut