13.5 – Baggrund: Solvinden og livet

Soludbrud og koronale masseudkastninger, kan påvirke rummet omkring Jorden. Faktisk er energiske partikler, der accelereres af soludbrud, en af de største farer for den menneskelige udforskning af rummet, og sådanne begivenheder skal overvejes, når astronauter kredser omkring Jorden i en rumstation, eller når de engang rejser til Månen eller længere væk. Jordens magnetfelt beskytter livet på overfladen fra disse energiske partikler. Takket være dette magnetfelt, bevæger partiklerne sig langs feltlinjerne og til polerne, hvor de skaber nord- og sydlys uden at bombardere overfladen og forårsage livsfare for livet på Jorden. Men Månen har ikke denne beskyttelse, fordi dens magnet felt er meget svagere. Astronauter på Månens overflade, er lige så udsatte, som astronauter der bevæger sig i rummet er. Solvindens styrke varierer med solcyklussen, som det fremgår i afsnit 13.4, så farerne fra eksponering varierer også.

Solsystemet er omgivet af heliosfæren (se figur 13.27), hvor solvinden blæser mod det interstellare medium, og fjerner et område, meget lig indersiden af en boble. Som Solen og Solsystemet bevæger sig gennem Mælkevejen, passerer de ind og ud af interstellare skyer, og heliosfæren beskytter hele Solsystemet fra galaktiske højenergiske partikler, som kaldes kosmiske stråler, der primært stammer fra højenergi-eksplosioner af massive døde stjerner. Når Solen er i en fase med lav aktivitet, er heliosfæren svagere, så flere kosmiske stråler kan komme ind i Solsystemet. Desuden afhænger intensiteten af disse kosmiske stråler af, hvor Solen og Solsystemet ligger i deres kredsløb omkring Mælkevejens centrum.

Figur 13.27 – Solens heliosfære, er en boble af ladede partikler som omgiver Solsystemet. Den dannes af solvinden som blæser mod det interstellare medium.

Nogle forskere har teoretiseret, at på tidspunkter hvor Solen var i en stille fase og heliosfæren dermed var svagere end normalt, og Solsystemet samtidigt passerede gennem en bestemt del af galaksen, medførte at strålefluxet fra i Solsystemet og på Jorden steg. Muligvis har dette medført forstyrrelser i Jordens ozonlag, og det har muligvis bidraget til masseudryddelsesbegivenheder (hvor mange arter uddøde) på Jorden. Den nye satellit IBEX studerer grænsen mellem Solsystemet og det interstellare medium.

På den måde, kan Solen ud over Solens indlysende bidrag som varme og lys, have påvirket livets udvikling på Jorden – og den kan også påvirke menneskers evne til at arbejde og leve i rummet.

Solens fysiske egenskaber, kan anvendes på alle andre stjerner. Fra en succesfuld model af Solen, kan astronomerne nu stille en række andre spørgsmål. Hvad sker der, hvis en stjernes masse er højere eller lavere end Solen? Hvad sker der, hvis dens kemiske sammensætning er anderledes? Hvad sker der, når alt hydrogenet er brugt i stjernens centrum? Vores undersøgelse af Solen har sat scenen, som vi vender opmærksomheden mod hvordan stjerner dannes, hvordan de adskiller sig fra hinanden, hvordan de ændrer sig med tiden, og hvordan de dør.

Næste afsnit →