12.7 – Quiz, kapitel 12

Kapitel 12 - Tage mål af stjernerne

For selv de aller kraftigste teleskoper, er en stjerne kun et punkt af lys på nattehimlen. Astronomerne bruger deres forståelse af lys, stof og bevægelse på hvad de iagttager, og er derved i stand til at bygge et bemærkelsesværdigt detaljeret billede, af de fysiske egenskaber for stjernerne.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål som relaterer sig til din forståelse af kapitel 12. Spørgsmålene er enten rækkefølgespørgsmål, hvor du skal opstille svaret som den korrekte rækkefølge fra en liste, eller er spørgsmål hvor svaret skal angives som en eller flere muligheder. I spørgsmålstypen med flere valgmuligheder, er der ikke angivet om der er et eller flere korrekte svar til spørgsmålet. Du skal vælge den eller de svarmuligheder du mener er korrekt.

1 / 15

Stjerne A og stjerne B befinder sig i næsten samme af stande fra Jorden. Stjerne A er halvt så klar som stjerne B. Hvilke af nedenstående udsagn er sande?

Vælg den eller de muligheder der passer.

2 / 15

Stjerne A og stjerne B er to nærtliggende stjerner. Stjerne A er blå, og stjerne A er rød. Hvilke af nedenstående udsagn er sande?

Vælg den eller de muligheder der passer.

3 / 15

Stjerne A og stjerne B er to stjerner i næsten samme afstand fra Jorden. Stjerne A er blå, og stjerne B er rød, men de har samme lysstyrke. Hvilke af nedenstående udsagn er sande?

Vælg den eller de muligheder der passer.

4 / 15

Hvis en stjerne har meget svage hydrogenlinjer og er blå, hvad er den mest sandsynlige betydning af dette?

Vælg den eller de muligheder der passer.

5 / 15

Stjerne A og stjerne B er et binært system. Dopplerforskydningen af stjerne A's absorptionslinjer, er 3 gange Dopplerforskydningen af stjerne B's absorptionslinjer. Hvilke af nedenstående udsagn er sande?

Vælg den eller de muligheder der passer.

6 / 15

Stjerne A og Stjerne B er to røde stjerner i næsten samme afstand fra Jorden. Stjerne A er mange gange klarere end stjerne B. Hvilke af nedenstående udsagn er sande?

Vælg den eller de muligheder der passer.

7 / 15

Stjerne A og stjerne B er to blå stjerner i næsten samme afstand fra Jorden. Stjerne A er mange gange klarere end stjerne B. Hvilke af nedenstående udsagn er sande?

Vælg den eller de muligheder der passer.

8 / 15

I hvilket område af et H-R diagram, vil man kunne fnde de hovedseriestjernder der har de bredeste beboelige zoner omkring sig?

Vælg den eller de muligheder der passer.

9 / 15

Stjerne A er tungere end stjerne B. Begge er hovedseriestjerner. Derfor er stjerne A _______ end stjerne B.

Vælg den eller de muligheder der passer.

10 / 15

Et teleskop på Mars, ville være i stand til at måle afstanden til flere stjerner end der kan måles fra Jorden. Hvorfor?

Vælg den eller de muligheder der passer.

11 / 15

Stjerne A og stjerne B er to nærtliggende stjerner. Stjerne A har en parallaktisk vinkel der er 4 gange større end stjerne B. Hvilke af nedenstående udsagn er sande?

Vælg den eller de muligheder der passer.

12 / 15

Stjerne A synes 4 gange så klar som stjerne B, men er også dobbelt så langt væk. Stjerne A er derfor _______ så luminøs som stjerne B.

Vælg den eller de muligheder der passer.

13 / 15

 

Tabel 12.1 herover, viser to forskellige måder at opgøre mængden af et grundstof i Solen på. Procentdelen af hydrogen falden når man skifter fra procentdel at atomer, til procentdel i masse. Procentdelen for helium stiger. Hvorfor?

 

14 / 15

Stjernen Capella (i stjernebilledet Auriga/Kusken), er den sjette klareste stjerne på nattehimlen. Når den observeres gennem et kraftigt teleskop, bliver det afsløret, at Capella faktisk et to par af binære stjerner: det første par er G-type kæmper; det andet pat er M-type hovedseriestjerner. Hvilken farve synes Capella at have?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

15 / 15

En formørkelse i et binært system, har en primær formørkelse (stjerne A formørker stjerne B), der er dybere (der dæmpes mere lys på lyskurven), end den sekundære formørkelse (stjerne B formørker stjerne A). Hvad fortæller det om stjerne A og B?

Vælg den eller de svarmuligheder der passer.

Your score is

The average score is 0%

Afslut