12.5 – Baggrund: Beboelige zoner

Hvordan påvirker en stjernes grundlæggende egenskab, som for eksempel den s luminositet, farve eller overfladetemperatur, chancen for, at der er en planet med liv i kredsløb omkring denne stjerne? Det eneste kendte form for liv, er det på planeten Jorden, hvor flydende vand var afgørende for dets dannelse og udvikling. Selvfølgelig er det ikke kendt, om flydende vand er et absolut krav til liv andetsteds, men tilstedeværelsen af vand er et godt udgangspunkt for at bestemme hvor man skal lede. Så astronomer leder efter planeter der er i den rette afstand fra deres stjerner til, at have en planettemperatur der tillader vand at eksistere i flydende form. Denne afstand kaldes den beboelige zone. På planeter, der ligger tættere på stjernen end den beboelige zone, vil der kun eksistere vand som damp – hvis der overhovedet eksistere vand. På planeter der ligger længere væk fra stjernen end den beboelige zone, er vandet permanent frosset til is.

Husk fra Matematiske værktøjer 4.4, at en vigtig faktor til at estimere temperaturen på en planet, er lysstyrken af stjernelyset, som falder på den planet. Denne faktor, afhænger af stjernens luminositet og planetens afstand fra stjernen. I Solsystemet, ligger den beboelige zone fra cirka 0,9 AU til 1,4 AU, der indbefatter Jorden, men lige akkurat misser Venus og Mars. Hovedseriestjerner, der har mindre luminositet end Solen, er køligere og har smallere beboelige zoner, hvilket minimerer chancen for, at en beboelig planet vil danne sig inden for denne tynde zone. Hovedseriestjerner der er mere massive end Solen, er varmere og har større beboelige zoner. Figur 12.22 illustrerer disse zoner omkring en Sol-lignende, varmere og køligere stjerne.

Figur 12.22 – Afstanden og omfanget af en beboelig zone (grøn) omkring en stjerne, afhænger af stjernens temperatur. Regioner for tæt på stjernen, er for varme (røde), og de der er for langt væk, er for kolde (blå), til at tillade eksistensen af flydende vand. Kredsløbene for Merkur, Venus, Jorden og Mars, er blevet tegnet rundt om disse stjerner, for at give et indtryk af målestoksforholdet.

Der er kun fundet få planeter, der ligger i deres respektive stjerners beboelige zone. De metoder til at finde planeter, der er omtalt i kapitel 6, fungere bedst når planeten er tæt på dens stjerne. I slutningen af 2011, meddelte forskere der anvender Kepler teleskopet, opdagelsen af en planet i den beboelige zone. Kepler-22b planeten, kredser omkring en G5-type stjerne, der er lidt køligere og mindre end Solen, i en afstand på 0,85 AU. Der er mange andre kandidatplaneter i beboelige zoner, og det er sandsynligt, at Kepler teleskopet vil bekræfte placeringen for nogle af disse i den nærmeste fremtid. Ingen ved, om de beboelige planeter der vil blive fundet, alle kredser om G-type stjerner som Solen.

Med en forståelse af de grundlæggende fysiske egenskaber for stjerner på plads, er vi nu klar til at stille langt mere grundlæggende spørgsmål om stjerner. Hvordan virker stjernerne? Hvordan dannes de? Hvordan udvikler de sig? Hvordan dør de? Vi vil begynde med at kigge på disse spørgsmål, ved at undersøge den stjerne der tjener som den standard, ved hvilken vi måler alle andre stjerner: den stjerne vi kender bedst, Solen.

Næste afsnit →