12. Tage mål af stjernerne

For selv de aller kraftigste teleskoper, er en stjerne kun et punkt af lys på nattehimlen. Astronomerne bruger deres forståelse af lys, stof og bevægelse på hvad de iagttager, og er derved i stand til at bygge et bemærkelsesværdigt detaljeret billede, af de fysiske egenskaber for stjernerne. Ved afslutningen af dette kapitel, vil du være i stand til at:

  • Bruge lysstyrken fra nære stjerner og deres afstand fra Jorden, til at fastslå deres luminositet.
  • Udlede temperaturen og størrelsen på stjerner, ud fra deres farver.
  • Fastslå sammensætningen af stjerner, ud fra deres spektrum.
  • Klassificere stjerner, og organisere denne information på et H-R diagram.

12.1 – Måling af afstand, lysstyrke og luminositet for stjerner

12.2 – Stjernernes temperatur, størrelse og sammensætning

12.3 – Måling af stjerners masse

12.4 – H-R diagrammet er nøglen til forståelsen af stjerner

12.5 – Baggrund: Beboelige zoner

12.6 – Resumé af kapitel 12

12.7 – Quiz

Næste afsnit →