11.8 – Quiz, kapitel 11

Kapitel 11 - Dværgplaneter og små Solsystemobjekter

Dværgplaneter er blandt de mindre verdner i Solsystemet. Asteroider er endnu mindre, dog har disse objekter, og deres fragmenter der falder ned på Jorden som meteoritter, afsløret meget omkring Solsystemets tidlige historie. I dette kapitel, ser vi på disse stykker af interplanetariske vrag- og strandingsgods.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål som relaterer sig til din forståelse af kapitel 11. Spørgsmålene er enten rækkefølgespørgsmål, hvor du skal opstille svaret som den korrekte rækkefølge fra en liste, eller er spørgsmål hvor svaret skal angives som en eller flere muligheder. I spørgsmålstypen med flere valgmuligheder, er der ikke angivet om der er et eller flere korrekte svar til spørgsmålet. Du skal vælge den eller de svarmuligheder du mener er korrekt.

1 / 15

Dværgplaneter adskiller sig fra de øvrige planeter, ved at de...

Vælg den eller de muligheder der passer.

2 / 15

Meteorsværme opstår, fordi Jorden passerer gennem efterladenskaberne fra...

Vælg den eller de muligheder der passer.

3 / 15

En jernmeteorit stammer med største sandsynlighed fra...

Vælg den eller de muligheder der passer.

4 / 15

Kometer, asteroider, og meteoritter kan have været ansvarlige for, at have leveret en betydelig andel af den nyværende forsyning af _______ på Jorden.

Vælg den eller de muligheder der passer.

5 / 15

De fleste asteroider befinder sig i mellem kredsløbene for...

Vælg den eller de muligheder der passer.

6 / 15

I gennemsnit observeres em meget klar komet, en gang hvert årti. Statistisk betyder det at...

Vælg den eller de muligheder der passer.

7 / 15

Bortset fra deres perioder, så adskiller kortperiode og langperiode kometer sig fra hinanden fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

8 / 15

Asteroider er små...

Vælg den eller de muligheder der passer.

9 / 15

Kuiperbælteobjekter (KBO'er) er i virkeligheden kometkerner. Hvorfor udviser de ikke komaer og haler?

Vælg den eller de muligheder der passer.

10 / 15

Perihelium er det punkt i et kredsløb der er _______ Solen; Aphelium er det punkt i et kredsløb der er _______ Solen.

Vælg den eller de muligheder der passer.

11 / 15

Meteoritter kan give information og alt nedenstående, undtagen...

Vælg den eller de muligheder der passer.

12 / 15

Den amerikanske kongres, gav NASA til opgave at søge efter nær-Jordobjekter fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

13 / 15

Når en komet forlader det indre Solsystem, peger halen...

Vælg den eller de muligheder der passer.

14 / 15

De tre typer af meteoritter kommer fra forskellige dele af deres overordnede objekt. Jernholdige klippemeteoritter er sjældne fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

15 / 15

Dette kapitel beskæftiger sig med tiloversblevne planetsimaler. Hvad blev der af størstedelen af de andre?

Vælg den eller de muligheder der passer.

Your score is

The average score is 0%

Afslut