11.7 – Resumé af kapitel 11

  • Asteroider, kometer, meteorider og zodiakalt støv, er rester fra Solsystemet, og de giver vigtige spor til dets oprindelige sammensætning og egenskaber.
  • Pluto, Eris, Makemake og Ceres, klassificeres som dværgplaneter, fordi de ikke selv er tilstrækkeligt massive, til at have trukket sig i runde former, og de ikke er massive nok til, at have ryddet deres omgivelser for andre objekter. Derfor er de ikke ”rigtige” planeter.
  • Asteroider, er små Solsystemobjekter, der består af klippe og metal. Selv om de tidlige kollisioner mellem disse planetesimaler, skabte flere objekter der var store nok til at differentiere, forhindrede Jupiters tidevandsforstyrrelser (og mulige migration) dem i, at danne en enkelt planet. Banerne for de fleste asteroider, er placeret mellem kredsløbene for Mars og Jupiter. Nogle asteroider krydser Jordens kredsløb, og kan være potentielt farlige.
  • Kometer er små, iskolde planetesimaler, der ligger i de kolde områder uden for planeterne. Banerne af næsten alle kometer, er yderst elliptiske, med den ene ende af kredsløbet tæt på Solen, og den anden i de fjerne dele af Solsystemet. Kometer der bevæger sig ind i det indre Solsystem, opvarmes af Solen og danner en atmosfærisk koma og en eller to hale.
  • Meteorider er små fragmenter fra asteroider og kometer. Når en meteoride kommer ind i Jordens atmosfære, får friktionsvarme luften til at gløde, og danner en meteor. Meteorsværme opstår, når Jorden passerer gennem et spor af kometrester. En meteoride, som overlever faldet mod en planet og når planetens overflade, kaldes en meteorit. De forskellige typer af meteorider som dannes, afhænger af objektets differentiering.
  • Kometer og asteroider, kan have leveret vand, flygtige stoffer og organisk materiale til Jorden, i Solsystemets tidlige historie. Nedslag fra store asteroider eller kometkerner, kan have ført til masseudryddelsesbegivenheder på Jorden, som i sidste ende gjorde det muligt for pattedyrene at udvikle sig. Nylige missioner til kometer og asteroider, er begyndt at afsløre detaljer om sammensætningen af disse objekter. Disse oplysninger, hjælper astronomerne med at undersøge betingelserne i det tidlige Solsystem, og dets efterfølgende udvikling.

Tilbage til kapiteloversigten