11.6 – Baggrund: Kometer, asteroider og livet

Vand er afgørende for livet på Jorden, så det er naturligvis vigtigt at vide, hvor vandet kommer fra. Hvis det ikke var for nedslag fra kometkerner og asteroider, kunne vand på Jorden være mindre rigeligt end det er i dag. Forskere mener, at noget af Jordens vand, stammer fra is-planetesimaler tidligt i Solsystemets historie. Disse is-planetesimaler, kondenseredes fra den interplanetariske skive omkring den unge Sol, og voksede til deres nuværende størrelse nær kredsløbene for kæmpeplaneterne. Disse planetesimaler undergik efterfølgende voldsomme kredsløbsforstyrrelser fra kæmpeplaneterne. I disse vekselvirkninger, blev omkring halvdelen af planetesimalerne sendt udad, for at danne Kuiperbæltet og Oortskyen, og halvdelen blev sendt indad mod Solen. Nogle af objekterne der blev sendt ind mod Solen, ramte sandsynligvis Jorden, den største planet i det indre Solsystem. Fordi meget af massen i kometkerner og i nogle asteroider, synes at være i form af vandis, er det sandsynligt, at noget af Jordens nuværende forsyning af vand, kom fra dette tidlige bombardement.

Men eksistensen af kometer og asteroider, kan også true livet på Jorden. Det er sikkert, at lejlighedsvise kollisioner mellem kometkerner eller asteroider og Jorden, har resulteret i udbredt ødelæggelse af Jordens økosystem og i udryddelsen af mange arter. Passerende stjerner eller Solens periodiske passage gennem enorme gasskyer, der befinder sig i de tættere regioner af Mælkevejen, kan sende store mængder kometkerner ind i det indre Solsystem, muligvis ændre klimaet og forårsage masseudryddelsesbegivenheder. Selv om sådanne begivenheder helt sikkert kvalificerer sig som globale katastrofer for de planter og dyr, som lever på det tidspunkt hvor den indtræffer, repræsenterer de også muligheden for nye livsformer at udvikle sig og fylde de nicher der er blevet efterladt af de arter, der ikke overlevede begivenheden. Som nævnt i kapitel 7, spillede en sådan kollision med en asteroide eller en komet, sandsynligvis en central rolle i afslutningen på den 180 millioner år lange periode regeret af dinosaurer og gav mulighed for udviklingen af de pattedyr der overlevede.

Ved at studere kometer, kan astronomer også have fundet nøglen til livets kemiske oprindelse på Jorden. Kometer er rige på komplekse organiske materialer. Det kemiske grundlag for terrestrisk liv – og kometnedslag på den unge Jord, kan have spillet en rolle ved kemisk at have tilsået Jorden. Hvis kometer er uberørte prøver af det materiale, hvorfra Solen og planeterne stammer, må det organiske materiale være vidt udbredt i det interstellare rum. Observationer med radioteleskoper af store interstellare skyer i hele Mælkevejen, bekræfter tilstedeværelsen af organisk materiale. Den kendsgerning, at asteroidebælter og kometstorme er blevet observeret i fjerne solsystemer, kan have betydelige konsekvenser, når astronomerne overvejer muligheden for liv andre steder i universet.

Solsystemet er forsvindende lille, sammenlignet med universet. Ligesom astronomerne fandt ud af, at de kun kunne forstå Jorden og dens historie, ved at kigge på den inden for sammenhængen af hele Solsystemet, er de ude af stand til at for stå Solen og Solens planeter, uden at placere dem inden for rammerne af et bredere univers.

Næste afsnit →