11.1 – Overskydende materiale: Fra småt til mindre

Husk tilbage til kapitel 6, at meget tidligt i Solsystemets historie – på samme tid som Solen blev til en stjerne – klistrede meget småt primitivt materiale sammen, for at danne myriader af små objekter, kaldet planetesimaler. Dem der blev dannet i den varme, indre del af Solsystemet, bestod mest af klipper og metal; dem i den koldere, ydre del, indeholdt også store mængder is. Husk også, at nogle af disse planetesimaler blev forbrugt under denne æra, og blev til planeter og måner, og at andre blev udstødt af Solsystemet ved tyngdemæssige møder med større objekter. Imidlertid er mange af dem stadig til stede, og de forbliver en lille, men videnskabelig komponent i det nuværende Solsystem.

Klassifikationen af de nuværende planetesimaler som kredser om Solen, er ændret henover tid. Den nuværende klassifikation af en planet, er et objekt der (1) kredser om Solen, (2) er stort nok til at kunne trække sig sammen til en rund form, og (3) har ryddet området for sit kredsløb. Objekter, der er mindre end dette, er klassificeret som dværgplaneter, asteroider, Kuiperbælteobjekter, kometer og meteorider. Dværgplanet-kategorien blev defineret af International Astronomical Union (IAU) i 2006, for at omfatte objekter, der opfylder de to første kriterier (det vil sige, de kredser om Solen og er runde), men fordi de har betydeligt selskab af andre objekter i deres baser, opfylder de ikke det tredje kriterie. Dværgplaneter findes i Kuiperbæltet og i asteroidebæltet. I kapitel 6 lærte vi, at asteroidebæltet er området mellem Mars’ og Jupiters kredsløb, og at det indeholder de fleste asteroider i Solsystemet. Kuiperbæltet er et skiveformet område med kometkerner, som strækker sig fra Neptuns bane, til måske tusindvis af astronomiske enheder fra Solen.

Mindre end dværgplaneterne, er de klipperige asteroider og is-rige kometkerner. Som vi beskrev i kapitel 6, er en asteroide et primitivt klippe, eller klippe-metal objekt, der overlevede den planetariske tilvækst. For nylig, har nogle asteroider vist sig at have is på deres overflade, men deres sammensætning, er primært klippe eller klippe og metal. En komet er et komplekst objekt, bestående af en lille, fast, iskold kerne, en atmosfærisk halo og en hale af støv og gas; en kometkerne, er kometernes ”hjerte” og indeholder det meste af en komets masse. Når den er meget langt væk fra Solen, er kometen frossen hele vejen igennem. Som den nærmer sig Solen, dannes komaen først, og så dannes halen. De fjerntliggende frosne planetesimaler er kendt som KuiperBælte Objekter (KBO’er), eller nogle gange som trans-Neptunske objekter (TNO’er), og de er kerner fra kometer, som kredser ud over Neptuns kredsløb og er endnu ikke kommet ind i det indre Solsystem. I den mindste skala, er meteorider og interplanetarisk støv, de udbredte rester skabt efter kollisioner mellem asteroider og ved nedbrydning af kometkerner af solvarmen. Husk fra kapitel 7, at meteorider er små komet eller asteroide fragmenter i rummet; en meteorit er en meteoride, som overlever og når en planets overflade.

Planetesimaler, som blev dannet som en del af planeterne eller deres måner, er blevet så kraftigt ændret af planetariske processer, at næsten alle oplysninger om deres oprindelige fysiske tilstand og kemiske sammensætning, er gået tabt. Dværgplaneter, asteroider og kometkerner, udgør derimod en gammel og langt mere uberørt optegnelse af, hvordan det tidlige Solsystem var. Asteroider er sammensat af samme type materiale, som de indre planeter; kometer, er sammensat af den type materiale der udgør de ydre planeter. En del af det vand, de gasser og det organiske materiale, der kan findes i det indre Solsystem, kommer fra kometer og asteroider. Nogle meteoritter indeholder små kort af materiale, der er ældre end dannelsen af Solsystemet; herunder kulstofforbindelser – selv diamanter – der opstod som materiale blev udstødt af døende stjerner. På denne måde, giver asteroider, kometer og meteoritter, astronomerne nogle af de vigtigste sport til, hvordan Solsystemet blev dannet og udviklede sig.

Næste afsnit →