10.8 – Quiz, kapitel 10

Kapitel 10 - Planetarisk pynt - Måner og ringe

I århundreder, har Saturns ringe og Jupiters galilæiske måner, frydet de som kiggede på dem gennem teleskoper. Siden starten af rumalderen, har robotfartøjer som rejser gennem Solsystemet, afsløret endnu mere af den forskelligartede samling af små verdner og ringe, der kredser omkring andre planeter.

I denne quiz, vil du få stillet spørgsmål som relaterer sig til din forståelse af kapitel 10. Spørgsmålene er enten rækkefølgespørgsmål, hvor du skal opstille svaret som den korrekte rækkefølge fra en liste, eller er spørgsmål hvor svaret skal angives som en eller flere muligheder. I spørgsmålstypen med flere valgmuligheder, er der ikke angivet om der er et eller flere korrekte svar til spørgsmålet. Du skal vælge den eller de svarmuligheder du mener er korrekt.

1 / 15

Zonale vinde på kæmpeplaneterne er stærkere end dem på de terrestriske planeter fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

2 / 15

En 'varm Jupiter', har fået dens navn på baggrund af det faktum, at...

Vælg den eller de muligheder der passer.

3 / 15

Kategorisering af måner på baggrund af deres geologiske aktivitet er nyttig fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

4 / 15

Hvorfor er Ganymedes og Callisto geologisk døde, mens de to Galileiske måner omkring Jupiter er aktive?

Vælg den eller de muligheder der passer.

5 / 15

Månerne hos de ydre planeter kan give mulighed for liv fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

6 / 15

Io har den største vulkanske aktivitet i Solsystemet fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

7 / 15

Saturns klare ringe befinder sig inden for Roche-grænsen for Saturn. Dette faktum understøtter teorien om, at disse ringe...

Vælg den eller de muligheder der passer.

8 / 15

Historien om Saturns F-ring er et eksempel på...

Vælg den eller de muligheder der passer.

9 / 15

Under hvilke lysforhold ses de bittesmå støvpartikler der findes i nogle planeters ringe, bedst?

Vælg den eller de muligheder der passer.

10 / 15

Planeterne i det ydre Solsystem har flere måner, end dem i det indre Solsystem fordi...

Vælg den eller de muligheder der passer.

11 / 15

Forskellen mellem en planet og en måne er...

Vælg den eller de muligheder der passer.

12 / 15

Videnskabsfolk bestemmer den geologiske historie for månerne omkring de ydre planeter ud fra...

Vælg den eller de muligheder der passer.

13 / 15

Energien der holder Ios indre kerne flydende, kommer fra...

Vælg den eller de muligheder der passer.

14 / 15

Vi kategoriserer måner som tidligere geologisk aktive hvis de...

Vælg den eller de muligheder der passer.

15 / 15

Vulkanerne på Enceladus påvirker Saturns E-ring ved at...

Vælg den eller de muligheder der passer.

Your score is

The average score is 0%

Afslut