10.7 – Resumé af kapitel 10

  • Månerne i det ydre Solsystem, er sammensat af klippe og is. Regelmæssige måner, blev dannet samtidigt med deres moderplaneter; uregelmæssige måner blev indfanget senere. Selv uden at vide noget om månerne individuelt, er de vigtige, fordi observationer af deres baner, kan bruges til at finde masserne af deres værtsplaneter.
  • Måner kan organiseres i fire geologiske kategorier: dem der er aktive, dem der kan være aktive, dem der helt sikker er døde men har været aktive, og dem der aldrig har været aktive. Nogle måner er aktive; de fleste er døde. Jupiters måne Io, er en geologisk aktiv måne – det mest vulkansk aktive objekt i Solsystemet. Jupiters måne Europa, kan være aktiv i dag og indeholder interessant nok et enormt hav under overfladen. Saturns måne Titan, har søer af flydende metan, der er en mulig indikation af den aktuelle aktivitet. Kratere og flade områder, udglattet af flydende væsker, identificerer tidligere aktive måner. Måner, der altid har være inaktive, udviser ikke andet end nedslagskratere på deres overflader.
  • Alle fire kæmpeplaneter er omgivet af ringe. Saturns ringsystem er det mest komplekse, og det bedste laboratorium til forståelse af vekselvirkningerne mellem måner og ringe, interaktioner mellem ringe, ringdannelse og -spredning.
  • Nogle ringe dannes, når måner krydser en planets Roche grænse. Sammensætningen af disse måner, bestemmer sammensætningen af de ringe, der dannes af dem. Saturns lyse ringe og E-ringen, synes primært at bestå af vandis; ringene på de andre planeter, er sammensat af mørkere materialer.
  • Ringe er dannet af utallige partikler, der fastholdes omkring værtsplaneten af tyngekraften. Hyrdemåner opretholder og former ofte ringe, ved at trække og skubbe til ringpartikler, som de passerer. Ringpartiklerne interagerer også tyngdemæssigt med hinanden. Nogle ringe kan være midlertidige strukturer, der holdes på plads af måner. Planetære ringe er flygtige.
  • I nogle få tilfælde, er fjerne måner af stor interesse for astrobiologer, fordi der er opdaget flydende vand, eller kulbrinter på dem.
  • Tilbage til kapiteloversigten